27 resultater
- Vi undersøker ressurspotensialet og leter etter mineraler som kan inngå i moderne og framtidig elektronikk, som ... forekomster av sjeldne jordartsmetaller? Avdekker sjeldne mineraler i dypet ...
Grønn teknologi krever nye og spesialtilpassede mineraler og materialer. Solcellepanel, supermagneter, batterier og nye ... dette til er det viktig å kunne undersøke materialer og mineraler, ofte helt ned på atomnivå, for å se hvilke kvaliteter og ... Et nasjonalt laboratorium for å karakterisere mineraler og avanserte materialer etableres nå i Trondheim. Det vil hete ...
... Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske ...
... midten ser vi i mikroskopet flakformet grafitt som svarte mineraler. De svarte skiferlagene rike på grafitt finner vi gjerne mellom de ... Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt. Mellom vanlige ...
... leder et arbeid som kartlegger koboltressurser og andre mineraler, som i fremtiden kan utvinnes under langt bedre forhold enn i Kongo. ...
... til planeten Mars. Vi tar også del i jakten på sjeldne mineraler, leter etter gull og kartlegger gamle skredgroper. Samtidig ser vi ...
- Mange mineraler er avgjørende innsatsfaktorer i teknologien som det grønne skiftet ... Det er et potensial for å være førende på utvinning av mineraler, skriver NHO i rapporten. Næringslivets perspektivmelding ser ... - Det grønne skiftet forutsetter sterk vekst i bruken av mineraler og sjeldne jordartsmetaller. Solceller, vindmøller, elbiler, ...
Menneske, dyr og planter treng en rekke mineraler. For høyt eller for lavt inntak kan være skadeleg. Vann er vårt ... og er i tillegg et utmerket løsemiddel. Grunnvann tar opp  mineraler når det sakte flyt gjennom undergrunnen. Grunnvann har vanligvis et ...
... i grunnen. I mineraljorda reagerer det sure vannet med mineraler slik at ulike ioner løses ut til vannet og pH stiger (blir mindre ... den aktuelle uttaksmengden. Mange kjemiske reaksjoner mellom mineraler og vann går svært langsomt. Vannets oppholdstid i grunnen er derfor ...
... tillegg ved sin naturlige beskaffenhet gjennom innholdet av mineraler, sporelementer eller andre bestanddeler og ved eventuelt å ha ... vi i Norge foretrekker kildevann med neglisjerbare mengder mineraler, vurderes ofte mineralvann med betydelig innhold av salter som sunt i ...
... like kjemisk sett. Mangan kommer også som regel fra mineraler i berggrunnen. Det er færre manganholdige mineraler enn det er jernholdige mineraler. Derfor ser vi ofte høyere jernverdier enn manganverdier. Mangan ...
... et bredere publikum at samfunnet må ha mer kunnskap om mineraler, materialer og ressursbruk for å sikre en bærekraftig fremtid, sier ... deltakere. Dag to av konferansen var viet til mineraler og materialer for fremtiden, samt hvordan disse henger sammen i en ...
... - Trøndelag har en rik bergverkshistorie, og behovet for mineraler og metaller i framtida kan skape ny næring, både i gamle ...
... kan også stedvis inneholde høyt innhold av naturlige mineraler som kan være helseskadelig, som for eksempel fluor eller radon. En ...
... i målestokk 1:50 000.  Viktig for byggeråstoffer og mineraler i Rogaland - Med de nye kartene vet vi mer om geologiske ... være særlig nyttig for utnyttelsen av byggeråstoffer og mineraler i fylket, forteller avdelingsdirektør for geologisk kartlegging, ...
... 750 000 meter med borekjerner fra norske fjell. Nye mineraler i bruk - Utviklingen viser at det blir tatt i bruk stadig mer og nye mineraler i moderne teknologi. I tillegg utvikles analyseteknikkene år for ...
... Lav pH (surt vann) øker løseligheten av tungmetaller fra mineraler og fra rør og installasjoner, og bør derfor måles. En del ...
... Dette kan forklares med at berggrunnen inneholder flere mineraler som lar seg løse i vann. I tillegg kan grunnvann i fjell ha en ...
... holdt fram at det er nødvendig med både mye og nye mineraler for å utvikle grønn teknologi og grønn energi. ...
... tid er svært sjeldent. - Innholdet av sulfater og andre mineraler i dette saltet gjør det mulig å beregne oksygeninnholdet og ...
... I Norge er det kjent at bestemte bergarter og mineraler kan bidra til naturlige verdier av visse kjemiske elementer som ...
... med på, om hvordan berggrunnen i landet vårt er dannet. Om mineraler og bergarter, og hvordan dannelsen deres kan fortelle historien til ... bergarter. Hver bergart er satt sammen av forskjellige typer mineraler. Og hvert mineral har sitt eget utseende, farge, kjemisk ...
... Urban gruvedrift Går ut på å utvinne verdifulle mineraler fra tv, pc, mobiltelefoner og andre elektroniske dubeditter ...
... innebærer at vi må ta ut mer metaller og andre nyttige mineraler fra stein til å lage helt vanlige ting vi har i huset vårt. Selv ...
... dannes. Steinen omarbeides dypt i jordskorpa, nye mineraler og strukturer dannes og omdannes. Lyse og mørke steinlag kuttes, ...
... kan en slik prøvetaking avdekke hvor det er mulig å finne mineraler i berggrunnen, forteller Andersson. Arbeidet sør i Trøndelag i ...
... fordi man kun vet om én og fordi det finnes attraktive mineraler der til potensiell utvinning. Vi har også vurdert snø- og isdekt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.