3 resultater
... PSV-verdier er generelt karakterisert ved at de inneholder mineraler med ulik "hardhetsgrad". Bergarters poleringsegenskaper uttrykt ...
... i Beiarn kommune. Beiarn kommune er rik på sjeldne mineraler hvorav informasjon om noen av forekomstene kan trekkes fram innenfor ...
... kan vannet karakteriseres som relativt rikt på løste mineraler dominert av natrium, kalsium og bikarbonat. Selv om innholdet av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.