9 resultater
... nødvendige tiltak for å utbedre problemet. Undersøke materialer NGU kartlegger forekomster av uran i berggrunnen i Norge. Radon ... Jan Cramer, som i mange år har arbeidet med radioaktive materialer i Canada. Det er i samarbeid med Statens strålevern at NGU ...
... vegvesens Håndbok 018-Vegbygging at de nye kravene til materialer i vegfundamentet er tatt inn. Bergarter undersøkt Den ... Pukkdatabasen er det dokumentert at man risikerer å benytte materialer som kan gi et dårligere vegfundament. Derfor er kravet nå ...
Hvordan dannes stratovulkaner/skjoldvulkaner? Hva er det som er farlig med dem?
Jordas atmosfære ble ikke rik på oksygen ved en enkelt hendelse, snarere gjennom en serie episoder over flere hundre millioner år. Det mener forskere som har gransket borekjerner fra grunnfjellet i nordvest-Russland.
... – Den internasjonale kampen om både tradisjonelle materialer og sjeldne mineraler hardner til. Med sine rike naturressurser har ...
Geologisk kartlegging av løsmassene i Lesja og Dovre, fører til trygg grunnvannsforsyning til Lesjaskog. Etter planen skal arbeidet med å føre fram grunnvann fra uttaket ved Grøna ta til allerede i 2011.
ANDØYA: - Kontakt! Forskerne skraper med en spade i jordsmonn hvor forvitret grunnfjell møter sandstein fra juratiden. Ufattelige 1,6 milliarder år skiller bergartene.
Norske fjell er et resultat av den voldsomme fortynningen av jordskorpen som kulminerte med åpningen av Atlanterhavet for 54 millioner år siden. Det betyr at oljerikdommen og det norske landskapet er to sider av samme sak.
Havbunnen utenfor Vesterålen lekker. Det viser undersøkelser foretatt med fjernstyrte og selvstyrte undervannsfarkoster i Hola-området på 200 meters dyp.
Fant ingen ansatte som matchet søket.