7 resultater
... sørgjer for at Norge er til stades, overvaker og hentar inn data i både islagte og opne farvatn heile året. Foto: Kjartan ...
... issues. The database is a major step in accessing valuable data about the permafrost, Christiansen continues. She is leading of the IPY ... researchers now work on the analyses of the borehole data obtained during IPY and plan to publish a snapshot of the permafrost ...
... området fra dalen. Ref: Comparison of monitoring data with paleo–slip rates: Cosmogenic nuclide dating detects acceleration of ...
... kan komme hit For første gang skal forskere samle inn data fra variasjoner i isbreenes utbredelse så langt tilbake i tid som det er ... 10-15 000 år. Men dette er en forenkling. - Vi vil ha data fra en så lang periode som mulig, og vet egentlig ikke hvor gamle de ...
... to ICAM VII , covering the scientific themes: New data on seafloor geology and deep structure of the Arctic Basin and adjacent ...
... på en diger blokk. Han viser også til kunnskap og data fra Alpene. Der har geologer sett det samme mønsteret. Små skred og ...
... først studerer vi laserbilete tatt frå fly, sokalla LiDAR-data, kor vegetasjonen er skrelt vekk frå bileta. Det er eit særs godt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.