Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1067 resultater
... ved NGU for lagring og bearbeiding av sedimentologiske data. Systemet er beregnet for å behandle data fra sikteanalyser, hydrometeranalyser, pipetteanalyser og humus/slam ...
... referanse er korte og oftest standardiserte opplysninger om data. Rapporten tar for seg referanser til data innen områdene naturmiljø og naturressurser. Disse dataene er vanligvis ...
... elements. Results are documented with respect to quality of data in tables of descriptive statistics, as well as plots of the cumulative ... in established ore-districts are covered. Geochemical data from Hattfjelldal ...
... for oppholdet var å arbeide med simulerte SPOT-data fra fly fra et testområde i Alta og så på hvilken anvendelsesområder ... seg også fra hverandre. Erfaringer med simulerte SPOT-data. ...
... P. 0800-3416 2000.077 Interpretation of Magnetic Data, Eidangerfjord ...
... 2006.001 NGU har i 2005-2006 deltatt i prosjektet Geo-data og marint biologisk mangfold sammen med NINA og HI. NGU leverer maringeologiske data som grunnlag for kommunenes arealplanlegging i sjø, med hovedfokus på ...
... skrevet i FORTRAN for korrigering av radiometriske data. Programsystemet korrigerer data p.g.a. feilen som oppstår fordi mål- ingene er målt i varierende ... Gamma - programsystem for korrigering av radiometriske data. ...
... en undersøkelse av reproduserbarheten til de geokjemiske data fra bekkesedimentprøver. I tillegg belyses også re- produserbarheten i ... elementkonsentrasjoner. Reproduserbarhet av geokjemisk data fra bekkesedimentprøver. ...
... Atle 0800-3416 94.061 Ved hjelp av gravimetriske data er det gjort en beregning av tykkelsen på dekkebergartene i området ... år, samlet i NGU's database for gravimetri, og petrofysiske data (bergartenes densitet) fra NGU's database for petrofysikk. Aeromagnetiske ...
... NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en ... fremstilt og knyttet til berggrunnsgeologien. Landsat TM-data anvendt innenfor geologisk strukturkartlegging. ...
... ground movements due to earthquakes and volcanic activity. Data stacking methods that take advantage of a growing archive of radar ... not been monitored by other techniques. Analysis of InSAR data over Romeriksporten. ...
... anomalies have been identified. Soil geochemical data from Nord-Salten, Nordland ...
... case study using MAREANO multibeam bathymetry and regional data. The purpose of the case study was to investigate and illustrate common ... terrain parameters derived from multibeam bathymetry data - computation algorithm, data resolution and analysis scale. Slope was ...
... report provides guidance for systematisation of geological data from the individual deposits to be stores in the Ore Data Base. This is built on NGUs former data base (FORIBA) (i.e.ore deposits ...
... of these maps relies heavily on full-coverage multibeam data (bathymetry and backscatter) which have revealed the seabed in ... of ecological relevance. The acquisition of multibeam data represents a significant proportion of the total annual MAREANO budget, ... in the future. Evaluation of alternative bathymetry data sources for MAREANO: A comparison of Olex bathymetry and multibeam data ...
... av kvartære løsmasser basert på refleksjons- seismiske data. Det er vist eksempler på sedimenttyper og seismostratigrafi. Et område ... Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjonsseismiske data fra den nordøstlige del av Skagerrak basert på data innsamlet i 1991 ...
... Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra Skagerrak (Arendal-Kristiansand), basert på data innsamlet i 1992 (tokt 9204) ...
... Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra den nordøstlige del av Skagerrak basert på data fra 1991 ...
... ikke testet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971-75 for 8 h.typer av kreft ...
... informa- tion for improved geological mapping. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and ... total of 2780 line-km of VLF, radiometric, and magnetic data were acquired using a nominal 200-m line spacing. Poor performance of the ...
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by Geological Survey of Norway (NGU). A ... of magnetic, very low frequency EM (VLF), and radiometric data were acquired using a nominal 150 m line spacing. The nominal flying ...
... of radiometric, magnetometric and electromagnetic data were acquired, coverinbg an area of approximately 180 sq km. The average ... height was 80 m. Nominal line spacing was 200 meters. The data were processed by The Geological Survey of Norway using software developed ...
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by Geological Survey of Norway (NGU). A total ... (EM), very low frequency EM (VLF), radiometric, and magnetic data were acquired using a nominal 200-m line spacing. The nominal flying ...
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by The Geological Survey of Norway (NGU). A ... very low fre- quency EM (VLF), radiometric, and magnetic data were acquired using a nominal 200-m line spacing. The nominal flying ...
... i Sør-Norge 2013.030 NGU has been acquiring airborne data in the Oslofjord area from early eighties until 2011. Some of the airborne ... to surveying companies e.g. Fugro, SGU. These airborne data were presented in various reports and stored as separate grids and ...
... Beskrivelse av programmer for å generere plottefiler med data fra EM- og VLF- målinger og for glatting og korrigering av like data. Rapporten inneholder også beskrivelse av et program for å generere ...
... in the area. A total of 60 line-kilometers of radiometric data were acquired in a single flight, covering an area of approximately 3 square km with a 50-m line spacing. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and ...
... of VLF, radiometric, and magnetometric, and VLF data were collected in June, 1997, in a test area east from Larvik. The 1997 ... the average flying height was 80 m above ground level. The data were collected by Geological survey of Norway (NGU) personnel and ... at NGU using software developed by Geosoft, Inc. Magnetic data, consisting of total field measurements collected by a cesium vapor ...
... Jan Reidar Kihle, Ola 0800-3416 98.008 Gravity data have been interpreted with a view to determining the depth extent of the ... modelling. Summary statistics of petrophysical property data are reported. The magnetic susceptibility data show that, on a regional ...
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by the Geological Survey of Norway (NGU). A total of 526 line-km of magnetic and radiometric data were flown in alternating directions at headings of South and North at ...
... small line errors (corrugations) are removed from a set of data. Most microlevelling routines involve filtering a grid of data to detect errors along lines. this often implies using a combi- nation of ...
... av E obs' E off og tilsynelatende resitivitet ut fra målte data med BGS-kabel. Programlisting er vedlagt. Beregningsprogram for BGS-data på HP-41CV. ...
... korrelasjonsanalyser mellom epidemiologiske og geokjemiske data fra 60 kommuner i det sydøstlige Norge. De epedemiologiske data innbefatter aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av ...
... er et programsystem på HP-3000 datamaskin for uttegning av data fra NGUs sand- og grusdatabase i form av oversiktskart. De enkelte ... som standard tengeenhet. SGNORGE - et plotteprogram for data fra Grusregisteret. Brukerveiledning og systemdokumentasjon ...
... information for mineral exploration activities. The data were collected by Geological survey of Norway (NGU) personnel and ... (EM), very low frequency EM (VLF), radiometric, and magnetic data were aquired using a nominal 200-m line spacing. The nominal flying height ...
... kommuneaggregater. Beregningene er utført på skalerte data. Sammenlikningen viser at metodene til en viss grad gir samsvarende ... Geokjemi og kreft: Sammenlikning av resultater med skalerte data. ...
... beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. I Kattmarka er det etter skredhendelsen ... I sammenligningen mellom resistivitetsdata og geotekniske data er det som oftest godt samsvar i profilene fra de to lokalitetene. Likevel ...
... and pseudo 3D modelling program for magnetic and gravity data, and it forms a key-element in the IMP system developed over a total of 4 ... (Norway). IMP can further display geographic maps(vector data) and/or magnetic/gravity grid images together with profile-lines and ...
... IMDEPTH is also available; this program however handles grid-data for automatic scanning and calculation of magnetic basement depths. This ... Calculation of depth to magnetic basement from profile data. ...
... NGU et EDB-basert referansesystem for marinegeologiske data. Systemet inneholder koordinatfestede referanser til utførte ... EDB-basert referansesystem for maringeologiske data: Status pr. mars 1990 ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.