Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

80 resultater
... Atle 0800-3416 94.061 Ved hjelp av gravimetriske data er det gjort en beregning av tykkelsen på dekkebergartene i området ... år, samlet i NGU's database for gravimetri, og petrofysiske data (bergartenes densitet) fra NGU's database for petrofysikk. Aeromagnetiske ...
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by Geological Survey of Norway (NGU). A total ... (EM), very low frequency EM (VLF), radiometric, and magnetic data were acquired using a nominal 200-m line spacing. The nominal flying ...
... Norkalk Oy Ab, Finland ble NGU anmodet om å sammenstille data om 5 forsjellige dolomittfelter i Nord-Norge. Feltene ble valgt ut i ... tanke på en kommersiell utnyttelse. En sammenstilling av data om utvalgte dolomittfelter i Nord-Norge ...
... Rolf Tore 0800-3416 88.084 Rapporten inneholder data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. ...
... of the MINN project (Mineral resources in North Norway). The data from those surveys were processed by NGU and presented as 13 separate open reports. Furthermore, processed flight data and high resolution maps from each survey are made available to the ...
... Torsvik, Trond H. 0800-3416 2004.027 Aeromagnetic data from the Røst Basin (RAS-03) were acquired in 2003 and merged with 12 ... datasets. A compilation of the existing gravity data in the area has also been carried out. Forward 3D modelling along 17 ...
... Lundin, Erik 0800-3416 2003.089 Aeromagnetic data from the Røst Basin (RAS-03) were acquired in 2003 and compiled with neighbouring data-sets. The new Ra 3 compilation (Røst Aeromagnetics 2003 consisting of ...
... North Norway), NGU needed a reprocessing of all radiometric data available from the Finnmark and northern Troms counties. It was also of interest to merge and compile these data with the recent radiometric data acquisition from MINN airborne ...
... of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data from the Norwegian Sea between 67°N and 71°N is reported. Most of the ... to basement estimates based on gravity and aeromagnetic data are 5 km and 10 km, respectively, in the Ribban Basin. The discrepancy ...
... En foreløpig tolkning av aeromagnetiske og gravimetriske data på sokkelen utenfor Troms mellom 69o30,N og 71oN presenteres. Det er ... Vestfjorden-Vanna- forkastningskomplekset. Fra gravimetriske data kan opptil 6 km mektige sedi- menter tolkes på Finnmarkplattformen. En ...
... 0800-3416 2001.060 Interpretation of potential field data from the Nordland VI-VII area ...
... ny viten om undersøkelsesområdet. Nye geokjemiske data fra en samling moreneprøver fra Nordland, Troms og Finnmark ...
... finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for HNO3-løselig innhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes finfraksjon ...
... Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for totalinnhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes tungmineralfraksjon ...
... for 65 elements were reported. New geochemical data from a collection of till samples from Nordland, Troms and Finnmark ...
... av fjord- og dalfyllinger 2005.029 Geologiske data fra dalføret ved Gaupne i Sogn og Fjordane samt fra deler av ... av ArcGis modulet 3D Analyst og ArcScene. De bearbeidede data inkluderer kvartærgeologiske kart, seismiske data, georadardata samt bordata. Som grunnlag for 3Dmodellene er ...
... of northern Norway and Sweden: U-Pb, Rb-Sr, and isotope data from the Rombak-Tysfjord ...
Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data 2017.045 NGU utførte i 2007 georadarmålinger i Troms i forbindelse ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 51 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the EM bird was 58 m. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 55 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 59 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... The average terrain clearance of the bird was 45m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... 0800-3416 93.129 An integrated study of geophysical data from the offshore and onshore areas of northern Norway between 67° and ... of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data was integrated with mapping and palaeomagnetic dating of post-Caledonian ...
... på å sammenstille både eksisterende og nyinnsamlede data i forskjellige GIS-verktøy for å lette tolkningen av data og å se sammenhenger mellom de forskjellige datasett. Testprosjektet ...
... de sedimentære bassengene i Barentshavet. Petrofysiske data er av største betydning for å tolke denne geologien fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... 75 m for the bird and 90 m for the spectrometer. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... flyttblokkobservasjoner, steintellinger, rundingsanalyser og data om jordartsprøver er presentert. Kvartærgeologisk kart Altevatn 1532 ...
... Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektormagnetiske data fra helikoptermålinger 2015.033 I løpet av de siste årene har ... til sammenligning, og for å se hvor godt EM-data kan karakterisere løsmasser. Ved Bardufoss i Målselv er det relativt god ...
... på å sammenstille både eksisterende og nyinnsamlede data i forskjellige GIS-verktøy for å lette tolkningen av data og å se sammenhenger mellom de forskjellige datasett. Målet er å komme ...
... NGU-produsert mosaikk i målestokk 1:20.000 benyttet. Alle data ble registrert både digitalt og analogt. Resultatene er fremstilt som ... i målestokk 1:50.000. På de elektromagnet- iske kartene er data fra analoge opptak overført til grunnlagskart plottet ut på ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... (FFI) og Statens kartverk Sjøkartverket, data innsamlet på MAREANO-tokt, prøver innsamlet i regi av NGU og ... fra NGUs maringeologiske database. De geologiske data som presenteres her vil sammen med biologiske data danne grunnlag for naturtypekart basert på Naturtyper i Norge ...
... omfatter fase 1 som går på sammenstilling av relevant data om dolomitt i Nordland og Troms og en utvelgelse av forekomster/områder ... det i NGUs ulike informasjonssyster sparsom med "relevante" data om dolomitt i Nordland og Troms. For langt de fleste av registreringene er ...
... out downwards towards the ESE. This report is based on data provided by Store Norske Gull - a report by Makkonen (2007) and the results from six hoies drilled in 2008 -and on data from NGU's databases, as well as a limited amount of fieldwork. The ...
... i april-mai 2001.(NGU-rapport 2001.059 Det ble registrert data i form av seismikk, magnetometri og dybdeprofilering. Som seismiske ... uten alvorlige tekniske problemer. De innsamlede data foreligger som analog utskrift og i digitalform lagret på tape. Denne ...
... områder i Kvæfjord og Vågsfjorden. Det ble registrert data i form av seismikk, magnetometri og dybdeprofilering. Som seismiske ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... and a 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.