Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

103 resultater
... elements. Results are documented with respect to quality of data in tables of descriptive statistics, as well as plots of the cumulative ... in established ore-districts are covered. Geochemical data from Hattfjelldal ...
... Atle 0800-3416 94.061 Ved hjelp av gravimetriske data er det gjort en beregning av tykkelsen på dekkebergartene i området ... år, samlet i NGU's database for gravimetri, og petrofysiske data (bergartenes densitet) fra NGU's database for petrofysikk. Aeromagnetiske ...
... anomalies have been identified. Soil geochemical data from Nord-Salten, Nordland ...
... Norkalk Oy Ab, Finland ble NGU anmodet om å sammenstille data om 5 forsjellige dolomittfelter i Nord-Norge. Feltene ble valgt ut i ... tanke på en kommersiell utnyttelse. En sammenstilling av data om utvalgte dolomittfelter i Nord-Norge ...
... of high frequency anomalies not discernible in the old NGU data sets. This is due to the use of more sensitive magnetometers, closer line ...
... Rolf Tore 0800-3416 88.084 Rapporten inneholder data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. ...
... of the MINN project (Mineral resources in North Norway). The data from those surveys were processed by NGU and presented as 13 separate open reports. Furthermore, processed flight data and high resolution maps from each survey are made available to the ...
... Torsvik, Trond H. 0800-3416 2004.027 Aeromagnetic data from the Røst Basin (RAS-03) were acquired in 2003 and merged with 12 ... datasets. A compilation of the existing gravity data in the area has also been carried out. Forward 3D modelling along 17 ...
... Lundin, Erik 0800-3416 2003.089 Aeromagnetic data from the Røst Basin (RAS-03) were acquired in 2003 and compiled with neighbouring data-sets. The new Ra 3 compilation (Røst Aeromagnetics 2003 consisting of ...
... 95.040 A combined interpretation of new aeromagnetic data (NAS- 4), existing offshore and onland gravity and new petrophysical data between 64°30' and 68°N is repor- ted. Data from the Nordland ...
... undersøkelse. I prosjektet skal NGU tilrettelegge data fra Grus- og Pukkdatabasen og foreta en klassifisering av forekomstene med ... og tematisk kart. Sand, grus og pukk i Rana kommune. Data lagt til rette for bruk i arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data from the Norwegian Sea between 67°N and 71°N is reported. Most of the ... to basement estimates based on gravity and aeromagnetic data are 5 km and 10 km, respectively, in the Ribban Basin. The discrepancy ...
... 0800-3416 2001.060 Interpretation of potential field data from the Nordland VI-VII area ...
Det er i dette arbeidet gjort gravimetriske modellberegninger langs 13 profiler over kaledonske dekkebergarter fra Hamarøy i Nordland til Grong i Nord- Trøndelag. Datagrunnlaget for undersøkelsen er NGUs databaser for gravimetri og petrofysikk og geologiske kart i målestokk 1:250 000. Dekkebergartenes tykkelse over grunnfjell er beregnet.
... undersøkelser foretatt i 1987 omtales kort. Data for malmsonering for Bordvedåga-forekomsten, analyser fra ...
... ny viten om undersøkelsesområdet. Nye geokjemiske data fra en samling moreneprøver fra Nordland, Troms og Finnmark ...
... finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for HNO3-løselig innhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes finfraksjon ...
... Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for totalinnhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes tungmineralfraksjon ...
... for 65 elements were reported. New geochemical data from a collection of till samples from Nordland, Troms and Finnmark ...
... the 'NAS-94 Interpretation Report, Part II: Petrophysical data'. The revised report presents results from 428 magnetic susceptibility ... cover has also been measured. The masgnetic susceptibility data have been compared for different lithologies and sediment composition and ...
... cover has also been measured. The magnetic susceptibility data have compared for different lithologies and sediment composition and ...
... of northern Norway and Sweden: U-Pb, Rb-Sr, and isotope data from the Rombak-Tysfjord ...
... area of Vesterdjupet, Nordland. Both acoustic and optical data collection were affected by technical problems which reduced the data quality. Acoustic and optical data collected with the HUGIN HUS AUV were ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 56 m. Collected data were processed by AR Geoconsult ltd. using Geosoft Oasis Montaj software. ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data aquisition. The survey was flown with 100 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 55 m. Collected data were processed by AR GeoConsulting using Geosoft Oasis Montaj software. ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 64 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... prospectivity of different parts of the Råna intrusion: 2) Data sets generated from core drilled in 2006 (and relevant core drilled by ... the geology of the cores, 3) The significance of microprobe data from different parts of the Råna intrusion and 4) Possible targets for ...
... 0800-3416 93.129 An integrated study of geophysical data from the offshore and onshore areas of northern Norway between 67° and ... of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data was integrated with mapping and palaeomagnetic dating of post-Caledonian ...
... på å sammenstille både eksisterende og nyinnsamlede data i forskjellige GIS-verktøy for å lette tolkningen av data og å se sammenhenger mellom de forskjellige datasett. Testprosjektet ...
... av forekomster. - Innhente erfaringer om hvordan data bør kodes, og hva slags type data som bør kodes for de enkelte forekomster. - Nordland fylke har et bredt ... og fremst skrevet for personer som seinere skal registrere data i DAMAMI. Den omtaler også de søke- og oppslagsrutiner som er utviklet ...
... på å sammenstille både eksisterende og nyinnsamlede data i forskjellige GIS-verktøy for å lette tolkningen av data og å se sammenhenger mellom de forskjellige datasett. Målet er å komme ...
... er imidlertid usikre da en foreløbig ikke har sikre nok data for geologien. Tolkningen av det geofysiske materialet bør revurderes etter hvert som nye data fremkommer. IP- og magnetiske målinger i Granåsen dolomittfelt ...
... part of the island Andøya in Vesterålen, northern Norway. Data processing comprised spike removal and data editing, IGRF correction and diurnal variation correction as well as ...
... processing and visualization of recorded datasets. The data presented in this report are from 2000 line km2 of data, covering an area of 400 km2. The survey was not completed due to weather ...
... blitt utført i utvalgte vassdrag i Nordland. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... Sea. For this purpose, airborne and ground geophysical data were acquired for a comprehensive onshore-offshore study. Airborne gravity, magnetic and EM data were used to delineate the Ramså Basin extension and identified different ...
... Mine in 2005, and also some reinterpretation of older data. Twelve boreholes were drilled in 2005, distributed in three profiles, ... holes from an old reailway tunnel. Interpretation of old data from the westernmost 800 m of the deposit show average grades of 3% ...
... (FFI) og Statens kartverk Sjøkartverket, data innsamlet på MAREANO-tokt, prøver innsamlet i regi av NGU og ... fra NGUs maringeologiske database. De geologiske data som presenteres her vil sammen med biologiske data danne grunnlag for naturtypekart basert på Naturtyper i Norge ...
... omfatter fase 1 som går på sammenstilling av relevant data om dolomitt i Nordland og Troms og en utvelgelse av forekomster/områder ... det i NGUs ulike informasjonssyster sparsom med "relevante" data om dolomitt i Nordland og Troms. For langt de fleste av registreringene er ...
... benyttes. En detaljert beskrivelse av prosessering av slike data er også presentert. Prosedyrene er illustrert ved resultater fra ... mellom to borehull ved Bleikvassli gruve. Innsamling av data for borehullstomografi er en relativt tidkrevende prosess, og EM-signaler ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.