57 resultater
... of radiometric, magnetometric and electromagnetic data were acquired, coverinbg an area of approximately 180 sq km. The average ... height was 80 m. Nominal line spacing was 200 meters. The data were processed by The Geological Survey of Norway using software developed ...
... i Sør-Norge 2013.030 NGU has been acquiring airborne data in the Oslofjord area from early eighties until 2011. Some of the airborne ... to surveying companies e.g. Fugro, SGU. These airborne data were presented in various reports and stored as separate grids and ...
... of VLF, radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired, covering an area of approximately 650 sq km, mostly over ... 2020 line-kilometers of radiometric, magnetometric, and VLF data were collected in an adjoining area immediately to the north of the ...
... forvaltning av vannressursene. Kvartærgeologiske kart og data for Numedalen mellom Larvik og Hvittingfoss. ...
... Oslofeltet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. ...
... og foredrag. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status pr. 1. juli 1984. ...
... er foreløpig ikke testet. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av kreft i 43 kommuner i ...
... Helikoptermålinger ved Ertlien og Bamble 2006.021 Data Acquisition and processing - Helicopter Geophysical Survey, Bamble, ...
... magnetometer were used for electromagnetic (EM) and Magnetic data acquisition. In the first part of the survey, a 256 channel Exploranium GR ... RSX-5 were used in the last part for radiometric data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, mostly E-W ...
... sidesøkende sonar kan man effektivt samle inn data over lange strekninger av strandsonen med informasjon om både ... kan sammen med topografiske, geologiske og geotekniske data fra land gi et mer komplett bilde av forholdene i strandsonen. Over 40 km ... og digitalisert. Målet med rapporten er å oppsurnmere data fra 2005 innsamlet i regi av GEOS-prosjektet og utarbeide en ...
... all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved ... spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, ...
... conductivity and borehole resistance in a well. The gained data serve as the basis for the dimensioning of larger ground-source heat-pump ... were performed in the geologically diverse Oslo region and data collected from TRTs that were carried out by other companies. The data is ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:188 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 25 grunnstoffer i ...
... seismiske refraksjonsmålinger. Kommunen var interessert i data for å kunne planlegge den fremtidige bruk av området. Spesielt ville det ...
... i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge". Berggrunnsgeologisk koding av 159 kommuner på Østlandet og ...
... syd for Kongs- berg. Rapporten gir tekniske data fra denne prøve målingen. Utprøving av nye radiometriske og ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:188 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 25 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,67 mill). Alle data er laget på magnetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i ...
... Hokksund. Det ble samlet inn høyoppløselige batymetriske data av elvebunnen. En rekke morfologiske elementer og sedimenter på ... svært bratte og over 8 m høye. Basert på de innsamlete data er det foreslått en prioritering for videre undersøkelser og ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er bare ...
... vært stratabundet synes uklart. Basert på de geologiske data synes mineraliseringene å være uten økonomisk interesse. Uoppklarte ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I sigdal er det ...
... materialets egenskaper både til vei-og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. 4 mindre ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Gol har få ...
Lindahl, Ingvar 0800-3416 1650/7B Data fra tidligere diamantboringer fra Kisgruva er sammenstilt og analysene ...
... involving the combined analysis of magnetic and topographic data to predict zones of deep weathering referred as AMAGER method. The first ... we have used AGC (Automatic Gain Correction) to the magnetic data to improve signals from areas having low/medium magnetic anomalies and the ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret pressenteres i form av kart og tabeller. Det er i Hol ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Nes kommune har ...
... i den hensikt å belyse anvendelsesområdet for geokjemiske data. Det blir gitt eksempler på ulike kartfremstillinger. Videre presenteres ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Nore og Uvdal er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. De 30 registrerte ...
... materialets egenskaper både til vei- og betonformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Mange men små ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. De totale sand- og ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Utenom Ryggkollen ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I alt 22 ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i for av kart og tabeller. Flesberg har 38 ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Flå kommune har ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et grovt overslag ...
... Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data. Odleiv Olesen, Jan Sverre Sandstad Page(s): 43-62 Download ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Hole kommune har ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.