30 resultater
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by the Geological Survey of Norway (NGU). A total of 526 line-km of magnetic and radiometric data were flown in alternating directions at headings of South and North at ...
... i mafiske intrusjoner. Regional tolkning av geofysiske data, kartblad Arendal, M 1:250 000. ...
... The purpose of this report is to present the available data regarding the graphitic schists in the Gjerstad-Kragerø area and to make the data available for explorers and municipal land use planners. The graphite ...
... som edb-tegnede kart (målestokk 1:250 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 24 grunnstoffer i ...
... i M 1:50 000, basert hovedsaklig på publiserte data. Reconnaissance study of regional geology and mineralization in the ...
... er skrevet etter en kort befaring i feltet. Litteratur og data om feltet er sammenstilt, og et geologisk kart over området etter E. ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne raporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registret presenteres i form av kart og tabeller Denne rapporten er en ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialet egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i kart oog tabeller. Et overslag over fylkets ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... og pukkressursene innenfor disse eiendommene, og ut fra de data som finnes, vurdere en framtidig utnyttelse av ressursene. Det meste av ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... og vann. NGUs oppgave var å sammenstille eksisterende data til et dynamisk dataformat, foreta supplerende kartlegging, videreutvikle ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... av Skagerrak med multistråleekkoloddet Simrad EM 100. Desse data har NGU brukt i samarbeid med andre institusjoner i et storstilt ...
... Download  2,9 MB Testing of multispectral scanner data for prospecting of ferro-eclogite in the Førdefjord area, western Norway ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.