40 resultater
... (DOK) mer tilgjengelige. Snart kan du laste ned data i GML-format, som blant annet gjør at NGUs data enklere kan valideres opp mot innholdet i datasettets produktspesifikasjon. Data vil også være tilgjengelig som ferdigprosesserte filer gjennom en ...
... 2019.004 In continuation to the various ground geophysics data collected at the unstable rock slope area at Åknes during the past 15 ... to NVE, together with the first break pickings of the raw data. NGU has done extensive research and testing on the use of Rayfract ...
... UTbygning 2019.014 Refraksjonsseismiske data, samlet inn som en del av forundersøkelsene for den 3,8 km lange nordlige ... med nyeste versjon av programmet Res2DInv. De samme data er tidligere reprosessert og samtolket med observasjoner fra ... evaluert. Reprosessering og ny samtolking av geofysiske data med resultater fra tunneldriving, Knappetunnelen ved Ringveg Vest i ...
... i 3D 2019.009 Acquisition of Magnetotelluric (MT) data at Masi is a joint venture project between NGU and Westfälische Wilhelms Universitat Münster in Germany. The data was collected in 2015. The main objective is to understand the regional ...
... indre Kongsfjord og indre Rijpfjorden. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra indre Kongsfjorden og indre Rijpfjorden samt ...
... kvalitet og relevans som leverandør av geologiske data. Samtidig må NGU i større grad konsentrere virksomheten om ...
... i Norge (Finne et al., 2015, Reimann et al., 2011). Data fra sørlige deler av Norge er ikke samlet inn. ... svært lave sammenlignet med de sørlige delene av Europa. (Data fra Reimann, et al. (eds.), 2014). Men først: Geokjemi er læren ...
... geosteder i basen, vi ønsker dine observasjoner og dine data! Kanskje ditt turmål fra påsken også bør være med? På NGU ... Hva har skjedd her? Vi ønsker dine observasjoner og dine data. Foto: Rolv Dahl Det er påske. Du glir på ski gjennom et vakkert ...
... metoder og verktøy, og de skal kunne vurdere innsamlede data kritisk, for så å sette sine funn i en større og nyttig sammenheng. I ... strømningsretninger etc. Geofoner til seismiske data, Elverum 2019. Foto: M. Valdresbråten Datapunktene fra de siste 3 ...
... sørgjer for at Norge er til stades, overvaker og hentar inn data i både islagte og opne farvatn heile året. Foto: Kjartan ...
... county. It is our judgement that the techniques and types of data utilized, may also be used for preparation of a new national radon hazard ... map. These studies consider airborne gamma ray survey eU data to be better than mapped geology at accounting for and therefore ...
... for brukarane og òg lagt inn vising av data frå europeiske kartportalar. Nye data på veg Kartvisinga oppdaterast kontinuerleg med kart over nye ...
... vil være NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data. Karttjenester (WMS) og applikasjoner (kartinnsyn) skal ikke bli ...
... og energi-brønner Selvbetjent nedlasting av geologiske data  Dette kan også påvirke kartinnsyn og underliggende tjenester.  ...
... fra helikopter, borehulls-logging og tolking av disse data. Tidligere i 2019 er det utført magnetisk modellering av en mulig ny ...
... for follow-up work based on helicopter-borne geophysical data. The purpose for this is to confirm the existence of the graphite and next ...
... har nå datadekning av mer detaljerte og oppdaterte data, og Sokkelkartet fra 1991 (Vorren, Vassmyr) er utdatert. Selve dataene tas ...
... om å øke kunnskap og informasjonsgrunnlag om geologiske data som er relevant for utvikling av mineralnæringen i Trøndelag. I tillegg ... til utfylling av manglende dekning av Trøndelag av viktige data Nettverk for utvikling: etablere og drive nettverk mellom kommuner, ...
... gjer det enklare for offentleg forvalting å bruka NGU sine data på best mogleg måte. Dei vil no få betre informasjon om kjende ... no er lansert, vil me jobba vidare med kvalitetssikring av data og å gjera dataa tilgjengeleg gjennom andre tenester. Til dømes ...
... «Status», der ein ut frå symbol kan sjå kva slags data ein kan finna: Risikoklassifisert - alle data tilgjengeleg Periodisk måling – målestasjonar visast ...
... dataplattform er allerede der, kalt « European Geological Data Infrastructure », sier Solar. Omstilling av energikilder, ...
... og geotekniske undersøkelser, analyse av foto og LiDAR-data, samt vurdering av resultater fra 14C-datering av organisk ...
... i Trøndelag omfatter også sammenstilling av eksisterende data om berggrunn, byggeråstoff og InSAR i tillegg til et forbedret ...
... Kartet viser noen av områdene der det trengs mer detaljerte data. Foto: Rune Eian/NGU.  Etter en presentasjon fra ulike avdelinger ... var nyttig å få høre hva de ulike aktørene trengte av data til kommuneplaner, industri og så videre. At vi får disse innspillene ...
... bedre, og finne nye. Et viktig steg var å harmonisere data fra alle europeiske land slik at vi bedre «vet hva vi har». Dette ... komme til nytte i fremtiden uten et felles «språk», der data fra ulike land kan sammenlignes. Til det foreslår vi FNs system for ...
... prosessar som har forma landskapet. Publikasjonen bygger på data som vart samla inn i samband med kvartærgeologisk kartlegging på ...
... nye jordskjelvdata og unge strukturer tolket fra seismiske data av Oljedirektoratet, tyder på at deformasjonen av berggrunnen utenfor ... millioner år gamle.   Store skjelv Nøyaktige data om jordskjelv kan også hjelpe seismologene med å anslå hvor ofte store ...
... det samme området i skyggerelieff ved bruk av LiDAR-data. På dette bildet kommer det fram ei svær skredgrop med bak-kanter som er ...
... (GTK) Nordens mineralpotensial og NGUs tjenester og data. I år var det NGU som hadde det faglige ansvaret for Nordic Mining Day, ...
... kombinerer prøvane vi har tatt i LITO-prosjektet med andre data, kan vi sjå generelle trekk i berggrunnen. Det er interessant når man ...
... helt fra 160 000 år tilbake og fram til i dag. Våre nye data antyder en kobling mellom varierende kontinentalt isvolum og metanutslipp ... at isen har smeltet, jordskorpen hevere seg opp igjen. Våre data viser at metan først og fremst sluppte fra havbunnen når jordskorpens ...
... were performed on Senja and in Kvæfjord. Electromagnetic data from these surveys showed up anomalies that could be caused by large ...
... området fra dalen. Ref: Comparison of monitoring data with paleo–slip rates: Cosmogenic nuclide dating detects acceleration of ...
... with appendices presents all chemical and hyperspectral data available from these two reconnaissance cores, and thus serves as an ...
... font{ line-height:100%; } a[x-apple-data-detectors]{ color:inherit !important; text-decoration:none ...
... og bærbar felt-PC, ligger alle geologiske og geofysiske data som er relevante for området de ferdes i. Her plotter de inn alle nye ...
Klikk på ikonene for å komme til profilene våre på Instagram, Twitter, Facebook, YouTube og Issu (en digital publiseringsplatform for brosjyrer, ukeblad osv). Etter det kommer du til eksempler fra de ulike sosiale mediene vi bruker.
... font{ line-height:100%; } a[x-apple-data-detectors]{ color:inherit !important; text-decoration:none ...
... først studerer vi laserbilete tatt frå fly, sokalla LiDAR-data, kor vegetasjonen er skrelt vekk frå bileta. Det er eit særs godt ...
... mer­ket av mennesker. Dette kalibreres mot til­svarende data fra nyere jordskjelv der man i tillegg har instrumentelle målinger. I ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.