140 resultater
For at flest mulig skal kunne bruke våre data til samfunnsnyttige formål, skal de være åpent tilgjengelige, nedlastbare og gratis. Vi utvikler standardiserte data-leveranser og tjenester for nasjonal og internasjonal forvaltning gjennom ... Forvaltning av geofaglig kunnskap og data er en av NGUs kjerneoppgaver. Den økende mengden av data som samles inn ...
... å påverka resultata i feil retning. Skal ein presentera data med tilstrekkjeleg visse må ein ha eit medvete tilhøve til denne ... på geokjemiske analysar og sikra høvet til å samanlikna data med tidlegare analyserte prøvar eller reanalysera gamle prøvar. Mellom ...
... og litteraturdatabase Geofysiske kart og data (MINN/MINS) Geokjemi (MINN/MINS) ... vil vi her forsøke å tilgjengeliggjøre foreløpige data, i 2D, 3D og 4D (tidsserier) - hvor full løype med metadata, produktark, ...
... Survey 1993 DRAGON database Gravity data Aeromagnetic data Petrophysical data Heat flow and thermal modelling ...
... . Løsningen gjør tilgangen til allerede eksisterende data fra NGUs databaser og karttjenester lettere og mer oversiktlig. Tema ... alltid er slått på. Under Ressurser fås tilgang til data om grunnvannsbrønner, grus-/pukkressurser, industrimineraler, naturstein ...
Borkjernematerialet er både fra rene NGU-prosjekter, samarbeidsprosjekter med industrien samt rene prospekterings- og industriprosjekter hvor NBPS har overtatt kjernematerialet etter endt prosjektperiode, samt borkjerner som senteret har tatt vare på
... Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektormagnetiske data fra helikoptermålinger 2015.002 I etterkant av kvikkleireskredet ... i felt. Denne rapporten er en sammenstilling av geofysiske data samlet inn av NGU og APEX, geotekniske data samlet inn av kommunen, ...
... of the MINN project (Mineral resources in North Norway). The data from those surveys were processed by NGU and presented as 13 separate open reports. Furthermore, processed flight data and high resolution maps from each survey are made available to the ...
... helikopter i Sør-Norge 2015.016 Tolking av magnetiske data indikerer flere forkastnings-/svakhetssoner som må krysses med den ... ved Molde. Tolkning av svakhetssoner fra magnetiske data målt fra helikopter ...
... i Varangerfjorden (Finnmark). Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet, Finnmark og Barentshavet Øst - ...
... province of south-eastern Siberia. Hydrochemical data report from sampling of polymetallic mines in Zaibaikalskii Krai, eastern ...
... om datasettene finner du her Brosjyrer, kart og data fra geofysiske flymålinger. Geofysiske flymålinger ...
... effort and confidence for maps based on visual and acoustic data in MAREANO ...
... bord på FF Seisma slik at vi har anledning til å samle inn data selv. Dybdekart over indre Oslofjord sammenstilt med data fra land. Data fra Kartverket og NGU. Når en skal kartlegge havbunnen ...
Kartet over hard og myk bunn er basert på data samlet inn ved hjelp av multistråleekkolodd. Dette instrumentet benyttes ... gir informasjon om variasjon i bunntype. Slike data er svært nyttige og i mange tilfeller nødvendige for framstilling av ...
... oppbygging og geologiske utvikling. Dette er data som oljeindustrien trenger for å kunne lete etter olje og gass. Olje ...
... som gir tredimensjonale høyoppløselige topografiske data. Disse 3D-modellene brukes innen skredkartlegging blant annet til å måle ...
... infrastruktur for formidling av harmoniserte geologiske data på europeisk nivå. Geologien går på tvers av landegrenser. ... fra EGS' generalforsamling i 2014. NGUs kunnskap og data er nyttige i en rekke ulike sektorer i det norske samfunnet. Vi legger ...
... med lansering av ei nettside med søkbare og tilgjengelege data om mineralførekomstar i heile Europa. Førekomstdata vert henta meir ... No finst det ei nettside med søkbare og tilgjengelege data om mineralførekomstar i heile Europa. Europa samlar ...
... HUS gå ned mot havbunnen og samle inn høyoppløselige data mens den flyr i 7 til 25 meters høyde over bunnen. Først skal det samles inn akustiske data med SAS (syntetisk aperture sonar), EM2040-multistråle-ekkolodd og ...
Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data 2014.055 NGU gjennomførte i 2008 et prosjekt ved Rondvassbu for å ...
... på eggakanten halvvegs mellom fastlandet og Bjørnøya. Data frå MAREANO 3D-kart over kontinentalsokkelen utanfor Senja/Andøya. Data frå Kartverket og MAREANO Kontinentalsokkelen har i mange hundre år ...
... Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data, Anvendt geofysikk 2015.014 The aim of this report is to document ... antenna configuration. Penetration depth and overall data quality was our main focus. Comparison between Sensors and Software and ...
... Fredrik Olsen, Lars 0800-3416 Publisering av eldre data Anvendt geofysikk 2015.052 NGU utførte i 2009 georadarmålinger i ...
... feltarbeid blir lagt inn i dataverktøyet. Mange data Han stør seg på både geofysiske data, seismiske profil og geologars kartlegging i felt, når han skal laga dei ...
... fredag 11. desember. En stor del av innsamlingen av data i MINN- og MINS-programmene skjer ved hjelp av fly og helikopter. Kutt ...
... egne produksjons- og salgstall for 2011. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 14.05 2012. I alt 833 bedrifter og 1104 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... egne produksjons- og salgstall for 2013. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 29.04. 2014. I alt 865 bedrifter og 1169 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... egne produksjons- og salgstall for 2010. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 16.05 2011. I alt 790 bedrifter og 1190 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... egne produksjons- og salgstall for 2007. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 20. mai 2008. I alt ca. 750 bedrifter har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... egne produksjons- og salgstall for 2008. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 8.mai 2009. I alt 807 produksjonssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... egne produksjons- og salgstall for 2009. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 28. mai 2010. I alt 720 bedrifter med tilsammen 1060 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... m for the bird and 80 m for the spectrometer. The collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... 75 m for the bird and 90 m for the spectrometer. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... korallrevområde. Korallrevene er opptil 30-40 meter høye. Data fra FFI.   Strandflateområde utenfor og nord for Malangen ... skiller de dypere vannmassene i Malangen fra havet utenfor. Data fra Kartverket. Dypt under vannoverflaten skjuler det seg et landskap ...
... Skredet gikk 20. juni, 1996. Grafikken er basert på data samlet inn med multistråleekkolodd (Grafikk: J.S. L'Heuereux). Norge ...
... døme på ein midthavsrygg med vulkanisme og varme kjelder. Data frå Google Earth Djuphavet er den minst kjende delen av Noreg. Djupner ...
... Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektromagnetiske data fra helikoptermålinger 2015.006 Airborne and ground geophysical ... of Frequency-domain Helicopter-borne ElectroMagnetic (FHEM) data in mapping of the clay ayers/marine sediments and cross-check it with 2D ...
... Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektormagnetiske data fra helikoptermålinger 2015.033 I løpet av de siste årene har ... til sammenligning, og for å se hvor godt EM-data kan karakterisere løsmasser. Ved Bardufoss i Målselv er det relativt god ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.