72 resultater
... report provides guidance for systematisation of geological data from the individual deposits to be stores in the Ore Data Base. This is built on NGUs former data base (FORIBA) (i.e.ore deposits ...
... of radiometric, magnetometric and electromagnetic data were acquired, coverinbg an area of approximately 180 sq km. The average ... height was 80 m. Nominal line spacing was 200 meters. The data were processed by The Geological Survey of Norway using software developed ...
... of radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired using a fixed-wing air- craft from the Geological Survey of ... flight heights were generally higher and more variable. The data were processed by the Geological Survey of Norway using processing ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1996 ...
... på bekkesedimenter som mål. En oversikt over disse gamle data, hvilke elementer som er analysert og hvilke nivåer som ble funnet den ... ressurser og miljøvern. En spesiell teknikk - Exploratory Data Analysis - (EDA)-teknikk, som er særlig godt egnet for behandling av data ...
... all variogram models used for kriging of the Kola Project data. The resulting kriged colour surface maps are presented in "The ...
... of the Norwegian continental shelf is to provide background data for developing a system to reduce the well-bore positional uncertainty in ... basement maps and compila- tion of available petrophysical data are presented. The magnetic anomaly pattern on the Norwegian continental ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et elektronisk medium (digitale data) for bl.a. å øke anvendelsen av geol- ogisk informason innen kommunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et elektronisk medium (digitale data) for bl.a. å øke anvendelsen av geol- ogisk informason innen kommunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et elektronisk medium (digitale data) for bl.a. å øke anvendelsen av geol- ogisk informason innen kommunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et elektronisk medium (digitale data) for bl.a. å øke anvendelsen av geol- ogisk informason innen kommunens ...
... berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et elektronisk medium (digitale data) for bl.a. å øke anvendelsen av geol- ogisk informason innen kommunens ...
... and "NGU Bulletin". This report serves to document the data used in these articles and to present an unpublished assessment of ...
... equipment, field operations, processing of collected data and products for the executed surve. Airborne helicopter geophysics for ...
... 96.155 The aim of the present study was to obtain more data regarding geological relations between the massive sulfide ore and wall ... a subject of discussion. Another objective was to get more data about the distribution of gold in the ore and wall rocks. The choice of ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform(analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
Stalsberg, Knut Mauring, Eirik 0800-3416 97.028 Data fra stratigrafiske boringer, prøvepumping, seismiske undersøkelser og ... for grunnvannsutak. Kvaliteten på de refleksjonsseismiske data er bare moderat og skyldes morene- dekket i toppen som "stjeler" mye av ...
... modellforsøket representerer antakelser ut fra tilgjengelig data. Formulering av modellene benytter også en del antakelser mht. ... hydrauliske forhold i et grunnvanns- magasin dersom gode data er tilgjengelig. Dette var stort sett tilfelle i denne undersøkelsen. ...
... for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke ... av kommunen. Det er beskrevet hvordan bruk av geologiske data på digital form kan brukes i kommuner, med eksempel fra Inderøy kommune. ...
... for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke ... malm.men andre interessenter leter videre på basis av NGUs data. Det er gjort oppfølgende grunnvannsundersøkelser ved Gudå. Det er ...
... for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke ... Funn av hvalbein i løsmasser i Utvorda, ga viktige data og la grunnlaget for en populærvitenskape- lig presentasjon av den ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.