23 resultater
... Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra Skagerrak (Arendal-Kristiansand), basert på data innsamlet i 1992 (tokt 9204) ...
... of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data from the Norwegian Sea between 67°N and 71°N is reported. Most of the ... to basement estimates based on gravity and aeromagnetic data are 5 km and 10 km, respectively, in the Ribban Basin. The discrepancy ...
... av geologien og hydrogeologien i området. Report on the data and literature available on the Korgen Water- works area, Lillehammer ...
... D. Røthing, K. 0800-3416 94.082 A new gravity data set from Svalbard and the adjacent sea areas: Processing report ...
A preliminary palaeomagnetic study has been carried out in Vesterålen, Senja and Kvaløya (Troms) in order to furnish temporal constraints on near offshore fault-activity in the Lofoten area. At Senja, two phases of faulting and brecciation have been identified. A young phase, attendant of the formation of fault-gouges, is Rcent/Tertiary in origin, whereas an older phase has a Permian age. A Permian age (c.
... 0800-3416 93.129 An integrated study of geophysical data from the offshore and onshore areas of northern Norway between 67° and ... of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data was integrated with mapping and palaeomagnetic dating of post-Caledonian ...
... Sverre 0800-3416 92.250 Geologiske og geofysiske data er samtolket for å framstille et enhetlig berg- grunnskart over ... Arc/Info. Aeromagnetiske (22.000 profil-km) og gravimetriske data (2500 målinger) er sammenstilt, griddet til 100x100 m rutenett og ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1992 ...
... Banks, David 0800-3416 93.016 Rapporten presenterer data som er innsamlet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i perioden 1966 ... 1990-92. Det er beregnet permeabilitetsverdier for disse data og noen av brønnene som ble boret av NGI i forbindelse med HOVEDFLYPLASS- ...
... (tokt nr. 9301) var for NGU innsamling av grunnseismiske data. Det ble tilsammen kjørt 92 seismiske linjer, med en samlet linjelengde ... og gir refer- anser til de innsamlede geologiske/geofysiske data. Maringeologisk tokt nr. 9301 i området Egersundbanken-Norskerenna ...
... modellene av entiteter (klasser av sammenhørende data) og funksjoner som omfattes av virksomheten i NGUs laboratorier i dag. ...
... together with gridded image files and/or geographic vector data. The system principally aims to extract and manipulate profiles ...
... been calibrated against 183 regional water level observation data from autumm 1975 and against the flows in groundwater-fed springs and ... wells. The results show a satisfactory fit with real data, allowing for the limited spatial resolution of the model. A sevenmonth ...
... anomalies were originally identified in Airborne Total count data, where they could not be correlated with Uranium, Potassium or Thorium ... generated by extracting a cesium window from the Total count data which again revealed the presence of these anomalies and provided an ...
... plass til lagring av borhistorie og borkjernelogg. Alle data er søkbare og databasen oppdateres i sanntid. Fra databasen kan det ... en bestemt forekomst og en katalog over alle forekomster i data- basen. Rutiner for sikkerhetskopiering er beskrevet. Siste del av ...
... M.A. 0800-3416 93.045 Helicopter radiometric data collected over parts of Nord-Trøndelag between 1988 and 1991 have been ... from the reactor accident in Chernobyl. Backcalculated data indicate that some parts of Nord-Trøndelag received 137Cs levels in 1986 ...
... to harmonize methods of sampling, preparation, analysis, data treatment and interpretation, focusing on heavy metals and radionuclides. ... used as sampling medias, with 15 sites in each country. A data quality assessment was carried out, and maps of pollutant elements clearly ...
... Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data. Odleiv Olesen, Jan Sverre Sandstad Page(s): 43-62 Download ...
... vannverk: Ut fra tolkning av foreliggende geologiske data samt geofysiske målinger (VLF-profilering) konkluderes med at muligheter ...
... er det indikert tre hastighetslag i de refraksjonsseismiske data. Det øverste laget har en seismisk hastighet i området 300-630 m/s og ...
... ingen IP-effekt). Georadaropptakene ga stedvis meget gode data, med stort nedtrengningsdyp og tydelig skråstilt lagdeling og tilhørende ...
... movements. The effect of the pumping is seen clearly. The data also indicates that the direction of natural flow is locally towards the ...
... research institute AKVAFORSK at Sunndalsøra. From the data collected during the study, the following conclusions can be drawn: -Salt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.