44 resultater
... på Geomac II og HP-85 for behandling av SP-, IP- og RP-data målt med gradient elektrodekonfigurasjon. Målte data fra NGUs IP-utrustninger legges inn manuelt på Geomac II, og alle ...
... Rolf Tore 0800-3416 88.084 Rapporten inneholder data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. ...
... Fjordane) Det rapporteres om innsamling av hydrogeologiske data (brønndata) fra fjell- borebrønner i Sogn og Fjordane. Rapporten fokuserer på innsamlingsmetodikk og pålitelighet av data. Videre presenteres grove sammenstillinger av bruks- ...
... 0800-3416 88.221 An interpretation of aeromagnetic data acquired by NGU and Geco from Spitsbergen is reported. Considering the location of the area within the auroral belt, the data is generally of good quality. An aeromagnetic map covering Spitsbergen and ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... seismiske refraksjonsmålinger. Kommunen var interessert i data for å kunne planlegge den fremtidige bruk av området. Spesielt ville det ...
... over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... plant extractable fractions (3) statistical treatment of the data, prepartion of a data bank and maps of raw and interpreted data. The main application of the ...
... er det opprettet et informasjonssystem for geologiske data. Samtidig som viktige samfunssektorer har tilkjennegitt et økende behov ... Hensikten er å gi samfunnet bedre oversikt over geokjemiske data på en brukervennlig måte. Beslutninger vedrørende utbygging av ...
... fjelltopografien. Til dette er det benyttet tilgjengelige data fra peleplner, tidligere sonderboringer og seismiske målinger samt ...
... for sørlige del av Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... for sørlige del av Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... gode nok. 100 gammas koteavstand fører til ei glatting av data når anomaliene er svake. Sjølve trekkinga av kotene medfører stor grad ... alltid gjerast på digitaliserte rådata. Ved "off-shore" data er det lite å vinne ved ei digitalisering. Forsøksdigitalisering av ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ...
... 88.070 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. I ...
... materialets egenskaper både til veg- og betong- formål. Data for registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Aurskog-Høland ...
... 88.076 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. I Midtre ...
... egenskaper til vei- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... 88.069 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... 88.071 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... 88.077 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... 88.067 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... for sørlige del av Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... 88.068 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... 88.078 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... 88.072 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt ...
... 88.073 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... 88.080 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... 88.079 NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i ...
... egenskaper til vei- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... in the regional interpretation of aeromagnetic and gravity data. The stability of NRM is tested by means of thermal and alternating field ...
... og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 250 meter. Data er prosessert ved NGUs dataanlegg. Resultatene er presentert som profil- ...
... posters (utstillinger). Fra 01.01.1988 skilles seksjon for data og systemtjeneste ut fra avdelingen. Årsrapport Geokjemisk avdeling ...
... konklusjoner. Med bakgrunn i kartet og petrofysiske data er nye aspekter ved det gravimetriske regionalfeltet foreslått. ...
... er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Halden kommune har ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.