20 resultater
... korrelasjonsanalyser mellom epidemiologiske og geokjemiske data fra 60 kommuner i det sydøstlige Norge. De epedemiologiske data innbefatter aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av ...
... Ni, P og F. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Hjerte-kar- sykdommer og bekkesedimenter i Sørøst-Norge. ...
... mønstre. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Geografisk fordeling av kreft, multippel sklerose, pernisiøs ...
... består av et batchprogram med en 150x150 matrise som data- base, og et interaktivt program. Samplingsrutinen er manuell der ...
... etter behandling i regnemaskinen. Elektro- magnetiske data er manuelt overført fra analogopptak til Calcompplottede grunnlagskart. ...
... kartene er fremkommet ved manuell overføring av data fra analoge registreringer til Calcompplottede grunnlagskart i målestokk ...
... 1650/50A Rapporten er en sammenstilling av tilgjengelige data om Mo og W-Mo forekomster mellom Flottorp og Ørsdalen. Det er spesielt ...
... 1:20 000 som kart- grunnlag for navigasjon og uttegning. Data fra magnetometer og spektrometer ble registrert både analogt på ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statsisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... ingenes statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... Skorovassfore- komstene trer ikke frem av materialet. Alle data er lagret på magnetbånd og ligger vel tilrette for videre anvend- else. ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... ingenes statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... delingenes statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... disse boringene (kornfordelingskurver fra 120 prøver) og data fra tidligere undersøkelser (kartlegging, boringer, seismikk) viser at ...
... mot nord langs Væleren. Sammenstilling av nye og gamle data viser at en anomalirygg strekker seg i nord-sør retning over området. ...
... konkrete og detaljerte promlemstillinger. Overføringer av data fra et kart til et annet kart i større målestokk kan kreve omfattende ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.