8 resultater
... geologiske undersøkelse finnes store mengder geokjemiske data, opp- rinnelig innsamlet i malmleting. Vi vil forsøke å utnytte disse data i geo- medisinsk forskning. Med støtte av Landsforeningen mot kreft, har ...
... Vegetasjonsklassifiserings på grunnlag av digitale landsat-data. I. Vegetasjonsklassifisering og kartlegging i Alta, Finnmark. ...
... legges frem. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status- rapport pr. 25.5. 1977. ...
... Systemet er laget for HP3000 og behandler sate- litt-data. NGU-BILD. ...
... The program system has not been tested on real data, only on theoretical data of which an example of the output is enclosed together with a flow-sheet ...
... kursopplegg for nybegynnere i FORTRAN-programmering holdt av Data og systemtjenesten ved NGU. Rapporten inneholder deltakerliste, ...
... kartlegging i Grong- feltet og gir en sammenstilling av data fra oppfølgende geokjemiske under- søkelser for Mo og Cu i Sandøla- ...
... tegnerepresentasjon, inn- og utmatingsorganer, lagring av data, sentral- enheten, programmering av datamaskiner og bruk av HP3000. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.