4 resultater
... Statens Vegvesen, Vadsø, mottok NGU i februar 1970 en rekke data fra forskjellige grusforekomster innen Finnmark fylke. Lokalitetene med ...
... over året m.h.t. vannføring og temperatur for å få data angående deres brukbarhet, Fem boresteder er anvist. Vannforsyning til ...
... mellom geologiske observasjoner og geofysiske og geokjemiske data. Men det er ikke gitt noen vidtgående konklusjon om de metoder som er ...
... skaffe grunnlag for sikrere tolkning av de foreliggende data fra bakkemålingene. Borhullsmålingene har gitt mange viktige ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.