1 resultater
... - Kong Karls Grube. På grunn av mangel- fulle topografiske data i rapportkartene, har det vært vanskelig å stedfeste/ avgrense feltene ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.