4 resultater
... til endringer.  Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det ...
... eller tynt eller usammenhengende moreneavsetning over berggrunn. Ikke angitt Liste med løsmassetyper (jordarter) og ...
Fundamentet til den berggrunn og storskala landskap som vi ser i dag ble lagt under den kaledonske ...
... Terrengformene kan vera danna ved erosjon og modifisering av berggrunn eller sediment i det opphavlege landskapet, eller ved avsetjing av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.