2 resultater
... ble prøvetatt på fire områder med forskjellig berggrunn innenfor en radius på 30 km fra Oslo Rådhus. Denne undersøkelsen ... som alle ligger ca 30 km fra Oslo sentrum og på forskjellig berggrunn. Trendene som viser hvordan konsentrasjonene varierer mot dyp i de ...
... morfologien i området skyldes i stor grad undulerende berggrunn og ravinering av små bekker/elver. Flere steder eroderer bekkene i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.