Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

237 resultater
... Kartlegging av grunnvannsforholdene ved Kongsvinger Vannverk. Forslag til klausulområder. Kongsvinger Vannverk. ...
Klemetsrud, Tidemann O-81097 Ombygging av Tjyruhjellen vannverk, basert på kilder. Ca. 150 Pe. Tjuruhjellen vannverk. ...
Bryn, K. Ø. HY-00368 Det var ønsket vurdert om Flå Vannverk kunne finne grunnvann i løsmasser nær bebyggelsen. Forslag til forundersøkelser ble gitt. Flå Vannverk. ...
Rapporten skal benyttes for å klausulere vannverket og beskrive prøvepumpingen som ble utført i mars 1997.
... mulighetene for grunnvann i løsmasser blir gitt. Sauland Vannverk. ...
Rapport vedrørende geologiske hydrogeologiske forhold i Korgen-Hovemoen området, herunder forslag til klausuleringsområder og nedsettelse av nye grunnvannsbrønner.
... HY-00110 Anvisning av suppleringsboring til Brandval Vannverk. Vannforsyning, Brandval Vannverk. ...
... O-76119 Det var ønsket tilskuddsvann til et privat vannverk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er gneisgranitt. ...
... O-77070 Det var ønsket tileggsvann til eksisterende vannverk. I alt ble 4 boreplasser i fjell tatt ut. Grunnvannsforsyning til vannverk (Falldalen) ...
... Rapporten beskriver vannstandsforholdene ved Forset vannverk. Det er boret to rørbrønner på elvesletta ved Jøra. Rapporten gir grunnlag for sikrings- sonene for anlegget. Forset vannverk - prøvepumping sikringssoner. ...
... Rapporten beskriver vannstandsforholdene ved Vinstra vannverk. Vannverket har fire rørbrønner som er anlagt i Vinstraelvens delta ... gir grunnlag for sikringssonene for anlegget. Vinstra vannverk - sikringssoner. ...
... Storfosna. Undersøkelsen var ledd i planleggingen av nytt vannverk. Overdekkemektigheter på opp til 7 m ble påvist. Ingen større ...
... i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til Akershus vannverk. ...
... Bergarten i området er gabbro. Grunnvannsforsyning til vannverk. ...
... i fjell ble tatt ut. Suppleringsvann, Hvitsten vannverk. ...
... og geofysiske målinger. Tilskuddsvann til Myklerud vannverk. ...
... Alternativ med infiltrasjon fra Otta ble anbefalt. Otnes vannverk v Bjarne Otnes. ...
... forbindelse med prøvepumping. Pumpebrønn Årdalstangen vannverk. ...
... Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning. Vannverk til Rødtangen Vel. ...
... fjellboringer eller utnyttelse av overflatevann. Neiden vannverk - grunnboringer ...
... mot brønnen. Seismiske målinger Koppang vannverk. ...
... Ny boreplass ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, Morterud Vannverk. ...
... i fjell ble tatt ut. Tilskuddsvann til Vestby Vannverk. ...
... god vannkvalitet og gjennom- trengelighet. Båtsfjord vannverk - grunnvannsforsyning ...
... kunne beholde vannkvaliteten uten desinfisering. Andebu Vannverk, desinfisering ...
... Positive undersøkelser. Etterundersøkelsen Lampeland vannverk. ...
... av Vang kommune. Forekomstens koordinater: 14 47 Vang Vannverk. Grunnvannsundersøkelser. ...
Vannverket ønsket tilleggsvann fra borebrønner, heldst i nærheten av et planlagt vanntårn. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
... av avsetningen viste seg også å være god. Vågåmo vannverk, grunnvannsundersøkelser ...
... undersøkelser og forslag til sikringssoner. Jørstadmoen vannverk - sikringssoner ...
Henriksen, H. O-75124-1 Rena vannverk. Vannstandskart ...
... Positive undersøkelser. Etterundersøkelser Lampeland vannverk. ...
... og kapasitet blir gitt. Tilskuddsvann til kommunens vannverk. ...
... Nye boreplasser ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, Vallset Vannverk. ...
... ønsket vannkapasitet på ca. 1 500 l/min (25 l/s). Nytt vannverk på Frya ...
... av boreplasser for grunnvannsforsyning til Morterud Vannverk. Vannforsyning Morterud vannverk, N. Odal. ...
... i forbindelse med godkjenning og beskyttelse av Vågåmo Vannverk. Vågåmo Vannverk. Beskyttelse av grunnvannsforekomsten. ...
Det anbefales at det nye vannuttaket til boligfeltet skjer fra Tretten vannverks anlegg, som er utbygd med rørbrønn i Moksas delta.
... har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk. Kapasiteten ved korttidspumping ble målt til 2.800 l/t for Bh 1 og ... Bh 1 antas å dekke vannbehovet til Grostad vannverk på 1.100 l/t. Vannverket anbefales å foreta en tre måneders ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.