19 resultater
Gildeskål. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Nordfold. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Hamarøy. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Rotsund. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Reisadalen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Kvænangsbotnen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Kvænangen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Øksfjordjøkelen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Silda. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Beiardalen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Frafjord. Fareresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Ulvik. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
... Skredmassene er bygd opp av gjentatte steinsprang, snøskred og løsmasseskred. Disse prosessene som tok til rett etter siste ... i rasskråningen. Solid tettvokst skog hindrer utløsning av snøskred og kan i noen grad redusere rekkevidden av snøskred og steinsprang. ...
... 2000.032 Frie emneord: Jordskred ; Flom ; Skredfare ; Snøskred ; Flomfare ; Risiko ; Skredsikring ; Flomsikring (Forkortet) NGU har ...
... ilandet.(Forkortet)Frie emneord: Skredfare ; Jordskred ; Snøskred ; Fjellskred ; Steinsprang ;Løsmassekartlegging ; Beredskap ; ...
... i Norge. Temaene for dagen er flom, jord-og flomskred, snøskred, steinsprang, fjellskred, jordskjelv og klimarelatert ...
... de historiske skredhendelsene viser at jordskred, leirskred, snøskred og fjellskred er aktive prosesser i det kartlagte området rundt ...
... til at NGU og HSF blir med på desse analysane. Sikring mot snøskred ved Sausgjelet, Voldum og ved Kvenshagen kan redusera skredrisikoen i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.