4 resultater
... finnes. Det er tidligere utarbeidet tilsvarende kart for snøskred og steinsprang, som vises i andre kart. Riktig detaljeringsgrad vises ...
... og materielle ødeleggelser. Katastrofehendelser, som snøskred i Vassdalen og i Odda, fjellskred og flodbølger i Loen og Tafjord og ...
... Her er det spor og avsetninger etter både jord-, fjell- og snøskred (figur: T. Oppikofer, NGU). Digitale høydemodeller (DHM) er en ...
... støtter kartlegging av fare for steinsprang, jordskred og snøskred ved kvartærgeologisk kartlegging med fokus på skredprosesser. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.