2 resultater
... stadige steinsprang, og i tillegg snø og stor usikkerhet om snøskred, sier han. Mannen er ett av sju ustabile fjellparti i Norge som ...
... utsatt for ulike typer skred; stein-, jord-, sørpe- og snøskred. Nå gjennomfører Kari Sletten en detaljert kvartærgeologisk ... PS: Skred i bratt terreng er skredtyper som snøskred, sørpeskred, flomskred, jordskred, steinsprang og steinskred. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.