1 resultater
... ikke uvanlig at E6 eller Dovrebanen er stengt pga flom eller skred. Mye nedfør kan gi store skader. Både på bygninger og infrastruktur. ... om sommeren».  Miljødirektoatet skriver om «Skred» i forbindelse med klimaendringer. Noregs vassdrags- og ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.