8 resultater
... feltarbeid i området har dei funne restar av fleire gamle skred i dalen enn forventa. Tre skred ramla ned frå Mannen mot slutten av siste istid. For 5000 år siden ...
... sklidd ut. Den eneste kjente mekanismen som kan utløse skred i så slake skråninger, er jordskjelv, forteller Fredin. Som ... så langt viser at det har vært flere generasjoner med skred. Forskerne mener det kan ha vært lang tid mellom disse, men det er også ...
... i Europa og tilbyr en oppdatert karttjeneste. Undersjøiske skred i Norske hav- og kystområder som forvaltes i NGUs databaser, er ...
25 nye fjellparti er risikoklassifisert og registrert i fjellskreddatabasane til NGU og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ingen av dei har behov for kontinuerleg overvaking.
... sannsynligheten er mer enn én prosent for at det kan gå et skred hvert år, skriver landets statlige skredetat, Norges vassdrags- og ... sine nettsider. På bakgrunn av den høye risikoen for skred, har NVE etablert en kontinuerlig sanntidsovervåking og varsling av ...
... kartlegging i strandsonen Jean-Sebastien LHeureux - Skred i strandsonen Jan Steinar Rønning - Bruk og nytte av geofysiske ...
... Her er Naustformasjonen tynn og flere undersjøiske skred har ført sedimenter ut i dyphavet. Eventuell olje og gass kan i dette ...
... steile fjell­sider som er utsatte for steinsprang og fjell­skred. Beskrivelsene fra 1819-skjelvet ovenfor viser dette tydelig. Store ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.