5 resultater
... I Høyanger er det ikke bare på Berge det har gått skred. Kommunen har i likhet med mange andre Vestlandskommuner en vakker og ...
... I april 2007 utløste et jordskjelv sør i Chile en rekke skred i fjell- og dalsidene i Aysén-fjorden. Store skredmasser dundret ned i ... at funnene viser at prosessen som former flodbølger etter skred, også ned i norske fjorder, fremdeles ikke er helt forstått. En av ...
... Hvordan bygge sikre tunneler og fjellanlegg? Hvordan forutsi skred og flom? Hvordan benytte berggrunnens verdier til det beste for ... har en profil som er spesielt rettet inn mot geofarer som skred, flom, tsunami, jordskjelv og klimaendringer – inkludert å lage ...
... og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon, sier Ane Engvik (bildet til høyre), leder for laget for ...
... steder har utviklet seg kvikkleire i den havavsatte leiren. Skred i kvikkleire kan ha store konsekvenser. I tillegg kan leire begrense ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.