14 resultater
... gikk NGU til anskaffelse av utstyr for målinger av grunn refleksjonsseismikk på land. Prosjektet "Refleksjonsseismikk på land" ble opprettet med tanke på utvikling av teknikk ...
... Seismiske målinger Refraksjonsseismikk Refleksjonsseismikk Seismisk tomografi Elektriske målinger ...
... og datainnsamlingen gjøres i henhold til dette. Refleksjonsseismikk Ved refleksjonsseismikk måler man gangtiden (2-veis) til en lydbølge fra ...
... å kart- legge fjelltopografi og løsmassestratigrafi. Refleksjonsseismikk ved kvartærgeologisk kartlegging på land er ikke anvendt ... i tørre, inhomogene masser, må en kunne konkludere med at refleksjonsseismikk er et meget godt alternativ til tradisjonelle ...
... kartlagt i høy oppløsning med interferometrisk sonar og refleksjonsseismikk. Data viste utglidninger og pockmarks flere steder i ...
... ble utført som et ledd i kompetanseoppbyggingen på refleksjonsseismikk. Det ble målt tre profiler. Tolkningsresultatene for ... (10-12 m) over finstoffholdig morene. Tolkning av refleksjonsseismikk og VES indikerer ensartet materiale til ca. 95 m dyp. VES ...
... i Meråkerdekket). Dette siste vises også klart fra refleksjonsseismikk. Tolkningen av seismiske data fra Stjørdal til Meråker er ...
... kvalitet av skjellsandressursene basert på profilering med refleksjonsseismikk og ekko- lodd samt overflateprøvetaking. En nærmere ...
... mellom Oljedirektoratet og NGU er det skutt høyoppløselig refleksjonsseismikk langs Tvihaugbekken sør for Oppstad på Jæren. Hensikten ...
... De geofysiske metoder som har vært anvendt er georadar, refleksjonsseismikk, kombinert elektrisk profilering/sondering og vertikal ...
... lederen i Nord-Amerika sammenf. med en lavhastighetssone. Refleksjonsseismikk vest for denne sonen viser flere tydelige refleksjoner med ...
... for en skredfarevurdering i strandsonen. Høyoppløselig refleksjonsseismikk og detaljerte bilder av sjøbunnen (sonar og/eller ...
... i Finneidfjord og Balsfjord. Følgende metoder er benyttet: refleksjonsseismikk, sidesøkende sonar, enkel- og multistråle-ekkolodd, ...
... av NGU. Innenfor sykehustomta i Tønsberg er det utført refleksjonsseismikk langs 14 profiler med samlet engde ca. 1400 meter. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.