6 resultater
... naturlig i bergrunnen. Berggrunnen kan være en kilde for radongass til bolighus, men en mindre kjent kilde er tilslagsmaterialet som ... som igjen kan gi høye konsentrasjoner av radongass innendørs. De permeable massene, som pukk og grus under hus, kan ... for bestemmelse av urankonsentrasjon og utslipp av radongass fra pukk og grus i Norge. Radontrygge byggeråstoff - Fase 1. ...
... berggrunnen og løsmasser er en kilde til utstråling av radongass til bygninger. En mindre kjent kilde er tilslagsmaterialet som brukes ... som igjen kan gi høye konsentrasjoner av radongass innendørs. De permeable massene, som pukk og grus, under bygninger ...
... kan bebygges uten å gjøre spesielle tiltak mot radongass. Vurdering av radonrisiko i Hornnes tomteområde, Førde, Sogn og ...
... kan området bebygges uten å foreta spesielle tiltak mot radongass. Tomter som blir sprengt ut i en radioaktiv sone skal også kunne ...
... med høy radioaktivitet (fra uran) og dermed høy risiko for radongass i boliger. Det ble målt totalt ca. 3450 profilkilometer i øst-vest ...
... ved høyt innhold av uran som utvikler helseskadelig radongass.Dette gjelder særlig for alunskifer som ikke er nærmere undersøkt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.