1 resultater
... ved høyt innhold av uran som utvikler helseskadelig radongass.Dette gjelder særlig for alunskifer som ikke er nærmere undersøkt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.