25 resultater
Magmatisk petrologi omfattar studiet av bergartar (djup- og dagbergartar) danna ved ... tektonisk miljø den vart danna i.  Sedimentær petrologi omfattar skildring og klassifikasjon av sedimentære ... Det finnast to hovudretningar innanfor sedimentær petrologi. Den eine omhandlar klastiske bergartar som for det meste er ...
Se NH 231F for oppdatert rapport pr. 1972
In the investigated area three formations can be distinguished: a. charnokitic rocks, which can be subdivided into mainly massive and mainly branded charnokitic migmatites b. garnetiferous migmatites c. glacial deposits Ore-bearing rocks are found only in garnetiferous migmatites. Se også dokument merket NH 231B: Additional report with revised map, 1972
Se NH 231E for oppdatert rapport 1972
... særlig henblikk på de såkalte albittdiabasenes geologi og petrologi. ...
Dissertation Submittet in Partial Fulfilment of Requirements for the Degree of Doktor der Montanistischen Wissenschaften (Dr.mont.).
Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Doktor der montanischen Wissenschaften (Dr.mont.).
This report is a guidebook for a five day excursion in connection with the Alice Wain Memorial West Norway Eclogite Field Symposium held in Selje from June 21st-28th, 2003. The Western Gneiss Region provides some of the largest, most comprehensive, and accessible exposures of eclogites and eclogite-facies rocks and garnet peridotites in the world.
The style of deformation in the Devonian rocks on Hitra and Smøla, Central Norway.Reidulv Bøe, Kuvvet Atakan, Brian A.
... i 1960. Han har publisert mer enn 100 artikler innen petrologi og geokjemi i anerkjente internasjonale vitenskapelige tidskrifter. ...
Petrology and metallogeny associated with the Tryvann Granite Complex, Oslo Region.Odd Nilsen Side(r): 1-18
The chemistry of quartz from three potential deposits in eastern Australia was determined by laser ablation inductively coupled mass spectrometry (LA-ICP-MS) by order of Philip Andre Delacretaz, who is consultant for Koolgarra Mining Limited, Australia. The quartz were characterised petrologically to identify non-quartz impurities. LA-ICP-MS was applied to determine the concentrations of the structurally incorporated trace elements Al, Ti, Li, P, B, Fe, K, Na, Ca, Ge, Mn, and Be in quartz.
The Sveconorwegian magmatic and tectonometamorphic evolution of the high-grade Proterozoic Flekkefjord complex, South Norway.Torgeir FalkumPage(s): 5-33
Sub-till sediments at Rokoberget, Southeastern NorwayKåre Rokoengen, Lars Olsen, Synøve F.
... blir det foretatt strukturgeologiske undersøkelser, studert petrologi, gjort kjemiske analyser og aldersbestemmelser av bergartene for å ...
... Boka innholder 15 kapitler om kvartsmineralogi og -petrologi, analysemetoder, kjemiske og fysikalske egenskaper av mineralet, ...
... forskingsartiklar om omdanna bergartar, såkalla metamorf petrologi. KJEMI: Eit bilde frå eit elektronmikroskop. Det lyse, ...
Geological mapping and interpretation has shown that the rocks in Berakvam operating quarry can be subdivided in four NW-trending zones, which continue at depth down to the northeast.
... innsamlet 95 bergartsprøver til geokjemi, geokronologi og petrologi for å undersøke bergartenes dannelse som bakgrunn for relasjonen ...
Genesis of magmatic oxide deposits - a view from the Busveld complexGrant CawthornePage(s): 11-21Titanium deposits in Ukraine focused on the Proterozoic anorthosite-hosted massifs.Dmitry Gursky, Sergey
This guidebook was prepared for the Norwegian part (seven days) of Excursion no.
Proceedings of the 1st International Barents Symposium 'Geology and minerals in the Barents Region', Kirkenes, Norway, October 1993
Fant ingen ansatte som matchet søket.