5 resultater
... observasjon av landskapselementer som kan knyttes til neotektonikk. Høydedata for marin grense og feltobser- vasjoner av lagdelingen ... at sporene er tydelig i terrenget i dag. Forprosjekt, neotektonikk langs Møre-Trøndelagsforkasningssone, Snåsavatnet-Sprova, ...
... NGU gjennomfører også et nytt forskningsprosjekt på neotektonikk i overgangen mellom land-sokkel i Nordland.   ...
Keiding, M. Olesen, O. Dehls, J. Neotektonikk er studiet av bevegelser og deformasjon av jordskorpen, som er ...
Olesen, Odleiv 0800-3416 87.130 Litteraturen om neotektonikk i Fennoskandia og østlige Canada er undersøkt. Sen- eller ...
... siden. Jord­skjelvregistreringer i NEONOR2 -prosjektet (Neotektonikk i Nordland, 2013-2017) viste at det langs disse forkastningene med ... NEONOR1-rapporten NEONOR2-rapporten Neotektonikk-kart i målestokk 1:3 mill. (Keiding o.a. 2018). Utsikt ...