68 resultater
... er bygd opp gjennom mange år. Dei fleste bileta er tatt av NGU sine eigne geologar, og dei eldste fotografia er frå rundt 1870. Bileta er ... Et eksempel på et bilde fra fotoarkivet til NGU: En skøitelast, væsentlig stor ur (uer), Andenes, juli 1923. Foto: ...
NGU-forskarane Tim Redfield (t.v) og Per Terje Osmundsen er tilfreds med at ... er årsaka. Tynning av jordskorpa Ifylgje dei to NGU-geologane er det tynning av jordskorpa som i siste instans har forma fjella ... for ei skattekiste for vitehuga - blir teoriane til dei to NGU-forskarane behørig omtala. Forfattaren sett dei i kontrast til forsking ...
... Bjerkgården og lagleiar Henrik Schiellerup, alle frå NGU, på stand i Toronto. Foto: Iain Henderson Statssekretær Eirik Lae ... 40 personar, og inkluderer Noregs geologiske undersøking (NGU), Direktoratet for mineralforvalting og fleire leiande norske selskap ...
... Har du spørsmål eller problemer med noen av tjenestene fra NGU, ta kontakt på wmsdrift@ngu.no . Varsler om vedlikehold og feil finner du her. ...
Åpning Morten Smelror, NGU Se video Med god grunn Monica Mæland, Nærings- og ... ned pdf Med mineraler inn i fremtiden Tom Heldal, NGU Se video       Last ned pdf Nye løsninger på gamle ... - status og implikasjoner for bærekraft Ron Boyd, NGU Se video       Last ned pdf Gruveindustri og ...
... sier Henrik Schiellerup, lagleder for Mineralressurser ved NGU. Sammen med forsker Håvard Gautneb har han skrevet NGUs bidrag til den nye ... bok, hvor to av NGUs geologer er med som medforfattere. NGU-geologer skriver i ny europeisk bok NGU-geologer skriver i ny europeisk ...
... har frem til dette tidspunktet vært driftet av NGU. Les mer om hvilke datasett dette gjelder og de utgående og nye ... til skred og kvikkleire. NVE har tatt over skreddata fra NGU NVE har tatt over skreddata fra NGU ...
... for vannlekkasjer og stabilitet, sier prosjektleder ved NGU, Marco Brönner. Eneste sted Dypforvitret grunnfjell opptrer i ... 10 % av oljeindustriens nivå. Derfor betegnes arbeidet som NGU og UiB skal gjennomføre som «lettseismikk», og det er gitt tillatelse av ...
... til å koble ut strømmen i lab.bygget og mellombygget på NGU i forbindelse med frakobling i el.kjelleren. All strøm vil være borte ... Har du spørsmål eller problemer med noen av tjeneste til NGU, ta kontakt på wmsdrift@ngu.no Tirsdag 2. juli vil strømmen ...
... datasett her Les mer om marin grense   NGU har lansert nytt datasett som viser marin grense - altså høyeste havnivå ...
... (nr. to frå venstre) saman med sine medforfattarar ved NGU; Aziz Nasuti, David Roberts, Marco Brönner og Odleiv Olesen. ...       - NGU samlar gjennom ulike typar kartlegging inn store mengde data samstundes som ... Laurent Gernigon og hans medforfattarar - fire av dei frå NGU - har brukt geofysiske data til å framstille ein ny modell for tektonikk ...
... oppsatt tidsramme, sier prosjektleder Marco Brönner i NGU. Datainnsamlingen startet fredag 19. september kl. 20.00. Søndag ... avsluttet. Klikk her og les pressemelding fra NGU med oppsummering av arbeidet som ble gjennomført. Dypforvitring ...
... og Rogaland. Det er NVE som er oppdragsgiver, mens NGU driver og gjennomfører prosjektet. - Bare i Sogn og Fjordane har vi ... omgivelser, og med Jostedalsbreen ruvende i bakgrunnen, har NGU-forskere denne sommeren gjort ny kartlegging av steinskred. ...
Geologen fra NGU har vært engasjert i grunnvannsprosjekt i både Etiopia og Sør Afrika i ... «Vann forandrer alt», søndag 19. oktober. ​NGU-geologen Atle Dagestad har vært involvert i bistandsprosjekt knyttet til ... krystallinsk berggrunn, med lite lagret vann. Det var her NGU kunne bidra med geologisk kompetanse, forteller Dagestad. Stort ...
... Dahl kamera i stativ, som er spesiallaget til formålet av NGU. Dette er et område hvor det går mange skred. De fleste av dem er ... området. Prosjektet er et samarbeid mellom NVE og NGU, og involverer geologer fra begge institusjonene. ​ ...
... Mæland kan slå fast at det ikkje er gjort endringar på NGU sine kartleggjingsprogram. Tweet !function(d,s,id){var ... Øystein Nordgulen ved Noregs geologiske undersøking (NGU). Også NGU sine store kartleggjingsprogram Mineralressursar i ...
... og pressefotografene får sine bilder, har forskeren fra NGU slått opp sin lille oransje skanner. Med stor nøyaktighet måler hun ... I følge ekspertene, kan Mannen rase ut når som helst. NGU-forsker Gro Sandøy følger nøye med. Her sammen med geolog Einar Anda ...
FOREDRAG: Statsråd Monica Mæland åpnet NGU-dagen 2014. Tweet !function(d,s,id){var ... Engebøfjellet i Sogn og Fjordane under Mælands besøk på NGU. Her er det fortsatt uavklarte spørsmål om sjødeponi, men Mæland ... fastslo Haltbrekken i sitt foredrag. Teamet under NGU-dagen "Med god grunn" fra lunsj-til-lunsj torsdag 6. februar til fredag 7. ...
NGU-forsker Georgios Tassis har laget helt nye kart som viser hvor dypt det er ... sammen med geologiske data, og på den måten kan NGU-forskerne tegne et godt bilde av hvor berget i undergrunnen ligger. - ... betydning og spare utbyggeren for både tid og penger, sier NGU-forsker Georgios Tassis. 300 meters dyp Kartleggingen har ...
Følgende blir berørt: Websider ( www.ngu.no , www.prospecting.no , www.grunnvann.no )  Karttjenester og kartinnsyn (geo.ngu.no herunder også leveranser til mareano og skrednett) Levering/mottak ...
... Beer var med på å berga Bryggen i Bergen. No skal han leia NGU si første urbangeologiske kartlegging i nettopp Bergen sentrum. Foto: ... rundt Bryggen og Vågen - midt i Bergen sentrum. For NGU blir det eit historisk prosjekt. - For fyrste gong skal vi forsøka å ...
... og lokalbefolkning. Ny karttjeneste fra NGU: Kartet viser en oversikt over vår geologiske naturarv. Både turister, ...
... I disse dager pågår en konferanse om fjellskred, med NGU som vertskap. Mer enn 80 deltakere fra hele verden er samlet med fokus ... så store, sier Reginald Hermanns, som leder Skredlaget ved NGU. Skredforskere samlet i Norge Skredforskere samlet i Norge ...
... er godt egnet til å rekonstruere historiske klimaendringer. NGU-forsker Johan Faust har studert bunnsedimenter fra Trondheimsfjorden. ...
... Ho er til dagleg ein del av Laget for geokjemi ved NGU. 9. desember forsvarte ho doktoravhandlinga si «Urban basin deposit; the ... history of Lille Lungegårdsvannet, Bergen». NGU-geolog Malin Andersson. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering ...
... mogleg grafitt over eit fire kilometer langt område, seier NGU-geolog Håvard Gautneb. Dei første karta etter prøvane på ... For å få oversikt over grafitt-førekomsten, sett NGU-forskarane straum i berget. Deretter plasserer dei elektrodar i bakken, i ...
... Aslaksen Aasly og Rolv Dahl i Laget for byggeråstoffer ved NGU ønsker velkommen til workshop for grus-, pukk og natursteinindustrien. ... sier Kari Aslaksen Aasly i Laget for byggeråstoffer ved NGU. NGU er initiativtaker til den nordiske workshopen. NordMin, et nordisk ...
... en klassiker i norsk geologi, sier forsker Odleiv Olesen ved NGU. Sammen med NGU-kollegene Marco Brönner, Einar Dalsegg og Ola Fredin, Halfdan Pascal ...
... verdi av mer enn 2500 milliarder kroner, fastslår NGU i tre rapporter som kom ut i 2012. Tweet !function(d,s,id){var ...       Kontaktperson ved NGU: Seniorforsker og prosjektleder Peer-Richard Neeb, tlf.: 73 90 41 62. ...
... Ho er til dagleg ein del av Laget for geokjemi ved NGU. 9. desember forsvarte ho doktoravhandlinga si «Urban basin deposit; the ... history of Lille Lungegårdsvannet, Bergen». NGU-geolog Malin Andersson under forsvaret av si doktoravhandling ved ...
... skjedd endringer i nivåer av miljøgifter i sedimentene. NGU og HI får hver sin sedimentkjerne til analyse av tungmetaller, barium og TBT (NGU) og organiske miljøgifter (HI). I tillegg tar NGU vare på hele ...
... sier Vigran. Internasjonal interesse NGU presenterer publikasjonen i serien «Special Publications». Dette er en ... for 200 til 250 millioner år siden. Nå presenterer NGU og Sintef en sammenstilling av resultatene fra nesten 40 års forskning. ...
... for studenter. Av unge geologer, for unge geologer. NGU slår et slag for det mangfoldige geomiljøet i landet, med fokus på den ... og en god representant for den yngre delen av geologene ved NGU. I løpet av dagen skal publikum bli kjent med bredden innen geofaget ...
... den samme kunnskapen, sier Oddvar Longva. Han er forsker ved NGU og leder for NGUs del av Astafjordprosjektet. Longva har vært skipper på ... Gratangen var en av kommunene hvor kysten ble kartlagt av NGU. Foto: Jan Oscar Juliussen/Wikipedia Kartlegginga av bunn- og ...
... forsker Marie Keiding ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). 11 målestasjoner Vi er på Røkland skole rett sør for ... Røkland skole fungerer slik den skal. Marie Keiding fra NGU følger nøye med. - Vi satte ut 11 seismiske målestasjoner mellom ...
Geological Survey of Norway (NGU) P.O. box 6315 Sluppen NO-7491 Trondheim Norway Visiting ... phone: (+47) 73 90 40 00 fax: (+47) 73 92 16 20 mail: ngu@ngu.no Organisation number: NO 970 188 290 Search for emplyees ...
... versjonen av  WMS-tjenesten finner du her: http://geo.ngu.no/mapserver/MarinNaturtyperWMS2 Tjenesten erstatter http://geo.ngu.no/mapserver/MarinNaturtyperWMS , som vil bli slått av 30.april 2015. ... dekningsområde Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no Ny versjon av WMS-tjenesten for Marine naturtyper er nå klar til ...
Med geofysiske målinger fra lufta har NGU kartlagt store deler av landet. Dagens forslag til statsbudsjett sikrer ... Kartleggingsprogrammet MAREANO, som er et samarbeid mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Kartverket, fortsetter på samme nivå som ...
...     Disse spørsmålene ble tatt opp på NGU nylig. Eksperter fra hele landet var samlet for å diskutere to viktige ... arv, sier Rolv Dahl i Laget for byggeråstoffer ved NGU. NGU har tatt initiativ til å etablere Norsk nasjonal komité for ...
Skredforsker Lena Rubensdotter fra NGU sjekker grunnforholdene under skredfarekartleggingen i Sykkylven. Arbeidet som forskerne fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) bedriver i Sykkylven denne våren, er en del av skredfarekartleggingen til ...

Sider

275 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
ORCID ID: 0000-0002-8059-2426 Research interests: My research interests revolve around the late Archaean through Proterozoic tectonic evolution of the Fennoscandian Shield and its impact on the formation of metallogenetic provinces, the Great Proterozoic Accretionary Orogen in Laurentia and Fennoscandia, and the origin and history of nappes in the Scandinavian Caledonides. Much of my work revolves around the use of isotopic data, mainly U-Pb in zircon, titanite and monazite, Lu-Hf, Sm-Nd, Pb-Pb, Rb-Sr and S. Publications: 2020 Granseth, A., Slagstad, T., Coint, N., Roberts, N.M.W., Røhr, T.S., Sørensen, B.E., 2020. Tectonomagmatic evolution of the Sveconorwegian orogen recorded in the chemical and isotopic compositions of 1070–920 Ma granitoids. Precambrian Research 340, 105527. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., 2020. Radiogenic trigger and driver for continental rifting and initial ocean spreading. Terra Nova 32, 159-165. Slagstad, T., Saalmann, K., Kirkland, C.L., Høyen, A.B., Storruste, B.K., Coint, N., Pin, C., Marker, M., Bjerkgård, T., Krill, A.G., Solli, A., Boyd, R., Angvik, T.L., Larsen, R.B., 2020. Late Neoproterozoic through Silurian tectonic evolution of the Rödingsfjället Nappe Complex, orogen-scale correlations and implications for the Scandian suture. Geological Society, London, Special Publications. 2019 Slagstad, T., Kulakov, E., Kirkland, C.L., Roberts, N.M.W., Ganerød, M., 2019. Breaking the Grenville–Sveconorwegian link in Rodinia reconstructions. Terra Nova 31, 430-437. 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Alf Andre Orvik (PhD, NTNU) Harald Hansen (PhD, UiT)   Past students: 2020 Gina Bjerkan (MSc, NTNU): Zircon U-Pb geochronology and whole-rock geochemistry of migmatitic gneisses reveal the late Paleoproterozoic through Devonian history of the Western Gneiss Region 2019 Kristine Nymoen (MSc, NTNU): Palaeoproterozoic Tectonomagmatic Evolution and Crustal Architecture of the SW Margin of Fennoscandia Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU): Metamorphic and magmatic evolution near Mandal, Vest-Agder; a key area for elucidating Sveconorwegian orogenesis 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway