49 resultater
FORNØYDE SJEFER: NGU-direktør Morten Smelror og oljedirektør Bente Nyland er tilfredse med den ... med OD, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU. OD og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er begge sterke kunnskapsetater i geologiske fag. Samtidig arbeider begge ...
... avtalen ble undertegnet av direktørene Morten Smelror i NGU (t.v.) og Dmytro D. Mormul i Ukrainas geologiske undersøkelse. Bak fra venstre assisterende avdelingsdirektør Jan Cramer ved NGU, direktør Sergiy V. Goshovskiy i forskningsinstituttet UkrSGRI, Boris I. ...
... øverste sjef og tar gjerne i mot ham til besøk her på NGU dersom han tar turen innom fødebyen, sier avdelingsdirektør ved geofaglig avdeling, Øystein Nordgulen. Det er flere år siden NGU sist hadde besøk av ansvarlig statsråd. Forrige besøk var fra Odd ...
... norske brukere og noen av disse har allerede knyttet seg til NGU-siden. De siste årene har såkalte nye sosiale medier kommet sterkt i Norge. NGU har valgt å bli med ved å lage sin egen omtaleside på Facebook og en ...
... i år, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU. Han håper imidlertid at regjeringen så raskt som mulig finner ... 14 av disse millionene skal i 2010, som i 2009, tilfalle NGU. - Samlet sett kan vi gjennomføre våre kartleggings-, forsknings- og ...
... kart i 2008. Alle kart kan bestillast på distribusjonen@ngu.no eller på telefon 73 90 41 25. BERGGRUNNSKART 2008 ... 2008: Oslofeltet, berggrunnskart M 1:250.000 (trykt). NGU Referanse til kartet: Fossen, H. & Ragnhildstveit, J. 2008: ...
... på bildet for stor versjon. Illustrasjon: Christophe Pascal/NGU Sammen med Statoil har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført ulike geofysiske målinger i Bergensregionen. - Våre ...
... forsker Pål Gundersen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han har ansvar for å publisere innrapporterte data i Nasjonal grunnvannsdatabase. 50.000 brønner NGU er vassdragsmyndighet for en lovfestet ordning der brønnborere rapporterer ...
... Melezhik studerer kjerneprøver fra nordvest-Russland på NGU-Lab sammen med sine kolleger Aivo Lepland og Melanie Mesli. ... publikasjon, sier avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU.  Han har latt valget falle på en artikkel som tar oss langt tilbake ...
... kommune. Foto: Brønnøy Kalk AS Ferske tall fra NGU og Bergvesenet viser at det er langs kysten i distriktene verdiene i stor ... øker, sier forsker og lagleder Peer-Richard Neeb ved NGU.  Eksportprodukter som går godt er i første rekke kull, ... er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Bergvesenet. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 8. mai ...
... Design og layout er utført av Bjørg Svendgård ved NGU. Boka kan bestilles her NGU har utgitt en 140 sider stor kartbok over Barentshavets geologiske ...
... og best mulig forvaltning av indre Oslofjord, sier NGU-forsker Aivo Lepland, som har ledet arbeidet. Kartene er lagt ut på ... bunnen av indre Oslofjord. Norges geologiske undersøkelse (NGU) kan nå presentere resultater fra sin flerårige maringeologiske ...
... of Norway. You may order the atlas here NGU har utgitt en 140 sider stor kartbok over Barentshavets geologiske ...
... Direktør Katrin Blomvik er glad for samarbeidet med NGU og håper at det kan utvikle seg vidare. - Formidling av naturverdiar ... Direktoratet for naturforvaltning sto, i samarbeid med NGU, bak søknaden om verdsarv-status til UNESCO. Øystein Nordgulen frå NGU ...
... assistent på høyskolen, begynte han som geokjemiker på NGU. I 1980 ble han direktør ved Geokjemisk avdeling. En stilling han ... han med vitenskapelig arbeid sammen med kolleger ved NGU, på NTNU og i Vitenskapsakademiet helt frem til sin død. For ... barn, stebarn og barnebarn. På vegne av ansatte ved NGU Rolf Tore Ottesen - Tore Volden - Clemens Reimann - Amund Rein ...
... viktig for å bli en god geolog. Det er grunnen til at NGU tidligere både har hatt besøk av skoleklasser og også vært ute med ... for å forklare geologi, opplyser forsker Trond Slagstad ved NGU. I kurset Geofag 2 skal elevene kartlegge, gjennomføre, presentere og ...
Vårt nettsted ngu.no har vært under oppgradering. Beklageligvis oppsto en feil under ... er du en av de rammede og må gjøre jobben om igjen. NGU beklager feilen og ulempene den medfører for våre brukere på det ... geolog, bestilt en bok eller meldt deg på en konferanse via ngu.no i perioden 30.10 - 12.11? Da er det store sjanser for at vi ikke har ...
... natur. I Tromsø ble statsråden orientert av blant andre NGU-forsker Knut Stalsberg og sjefgeolog Lars Harald Blikra ved ...
... Forsker Suzanne McEnroe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er hedret ved det årlige høstmøtet i American Geophysical Union (AGU). ...
... og geolog Liv Plassen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Bredt samarbeid I tillegg til arealplanen er det nettopp den ... og bunntyper, samt habitatene til fisk og bunndyr. NGU deltar i prosjektet sammen med Troms fylkeskommune, en rekke ...
... med NGUs administrerende direktør Morten Smelror under NGU-dagen. Diskusjonene rundt den nye mineralloven har pågått i over ... i Stortinget løpet av vårsesjonen, sa Ola Borten Moe på NGU-dagen i Trondheim i februar. Regjeringen ønsker at loven skal bidra ...
... bildet for stor versjon. Norges geologiske undersøkelse (NGU) startet i mai årets kartlegging av berggrunnen i Barentshavet. Fram ... Nord i Tromsø, sørge for at måleinstrumentene skaffer NGU, Det norske oljeselskap, Eni Norge, Oljedirektoratet og StatoilHydro ...
... fra tidligere informasjon, for eksempel fra Rasmussen 1981 (NGU 369, 1-31), vet vi at isdekket i slutten av siste istid allerede for ca. ... area NW of Svartisen, northern Norway / Arne Rasmussen. - NGU, 1981 (NGU nr. 369, 1981) Kan dere si noe om utbredelsen av ...
... disse bergartstypene på nettsiden vår: http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/Naturstein/Larvikitt/ http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/Naturstein/Granitt/ Hva er forskjellen på ...
... bystyre, som samles her i City Hall, har sagt ja til at NGU foretar kartleggingen. - Vi er svært stolte over å bli spurt, sier ... Rolf Tore Ottesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Det er hans team av åtte geokjemikere som i slutten av september ...
... Vinterkonferansen, som i år altså var lagt til Bergen. NGU på sin side var på plass med utstilling, med salg av bøker og ... Bergen i 1:50.000 er redigert av forsker Ole Lutro ved NGU. Mye av arbeidet er gjort av Håkon Fossen, som sammenstilte Bergenskartet ...
... hele kystområdet fra Sørøya i vest ble befart. En rekke NGU-rapporter ble utarbeidet i forbindelse med undersøkelsene. Det ble ... av barium i bergarten direkte i felt) og de er omtalt i NGU-Rapport 85.195: "Geologisk feltrapport fra baryttundersøkelsene i Finnmark ...
... Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). EUs muskler Iain Shepherd sitter i EU-kommisjonens avdeling for ... utenfor Troms. spesielt invitert til GeoHab på NGU. Under sitt foredrag om europeiske perspektiver på marin kunnskap og ...
... Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Betydelig stimulans Regjeringen fastslår i strategien "Nye ... i nordområdene forblir en viktig næring: "Gjennom NGU vil Nærings- og handelsdepartementet arbeide for å frambringe nødvendige ...
... masser elvene fører med seg. Klimaendringer NGU-forsker Achim Beylich (t.v.) leder arbeidet. - Målet er å avdekke ... Achim A. Beylich ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han sier at det er spesielt interessant å se hvordan ... fra Norge og universiteter i Tyskland. 15 forskere fra NGU og NTNU er involvert sammen med internasjonale samarbeidspartnere i Sveits, ...
... masser elvene fører med seg. Klimaendringer NGU-forsker Achim Beylich (t.v.) leder arbeidet. - Målet er å avdekke ... Achim A. Beylich ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han sier at det er spesielt interessant å se hvordan ... fra Norge og universiteter i Tyskland. 15 forskere fra NGU og NTNU er involvert sammen med internasjonale samarbeidspartnere i Sveits, ...
... forsker Iain Henderson ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Som en del av prosjektutviklingen og samarbeidet, skal to geologer ... Reginald Hermanns og forsker Iain Henderson fra NGU på feltarbeid rundt Fiordo Aisen sør i Chile. Feltarbeidet var et ...
KARTLEGGER: Prosjektleder Gurli Meyer fra NGU kartlegger kvernsteinsbrudd i Saltdal. – Kvernsteiner var en svært ... sier hun. Foto: Tor Grenne FORMIDLER: NGU-forsker Tor Grenne (t.v.) og lærer Torbjørn Løland fra Hyllestad ... og geolog Gurli Meyer ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Hun leder et nytt, treårig prosjekt som skal løfte ...
... Sebastien L'Heureux ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Godt ... fra land til sjø, forteller seniorforsker Oddvar Longva ved NGU, som har deltatt i kartleggingen. Brattøra er Trondheims-regionens ...
... forsker Kari Sletten ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Aktsomhetskartprosjektet startet på NGU i 2007 med utvikling av metodikken som ligger til grunn for kartene. Dagens ...
... Morten Steffensen og Ane Haug fra NTNU og Eiliv Larsen, NGU. MODELL: Lene Naustdal har ledet oppbyggingen av SPOR i regi ... forsker Eiliv Larsen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han er prosjektleder for SciencePub, som ser på de naturlige ...
... To skredeksperter fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og to fra Norges geotekniske insititutt (NGI) er på plass sammen med ...
... Rolf Tore Ottesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sjekket flere fjorder Sist sommer arbeidet et bredt sammensatt ... er satt sammen av Sysselmannen, Statens forurensningstilsyn, NGU, Norges vassdrags- og energidirektorat, Universitetet på Svalbard og ...
... Margarita Korsakova (SC Mineral, Russland), Morten Often (NGU), Torbjörn Bergman (SGU, Sverige) Esko Korkiakoski (GTK, Finland) og Jan Sverre Sandstad (NGU). Norge er tilbake som metallprodusent. Sydvaranger Gruve AS vil ...
... are UNIS, University of Oslo, Geological Survey of Norway (NGU), NTNU and the Meteorological Institute. NORPERM is developed and is hosted by NGU, as one of their databases on ground conditions. New boreholes in ...

Sider

269 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.