13 resultater
... ønsker å utnytte bergarten. Undersøkelsene av Skutvik monzonitt som bygningstein - statusrapport. Hamarøy kommune, Nordland ...
... stein og pukk. Undersøkelse av svart diabas, gabbro og monzonitt til naturstein og pukk i Hamarøy, Steigen, Hadsel, Vågan og ...
... moderne geologisk nomenklatur klassifiserer larvikitten som monzonitt, men selv i dag er den gamle termen, gitt av geologen Waldemar ... mest brukte typen. Larvikitt er en sjelden dypbergart (monzonitt) som finnes i Vestfold og Telemark. Disse bergartene ble dannet for ...
... mer generell geologisk språkbruk kaller vi den også en ”monzonitt”. Larvikitten er imidlertid en monzonitt med et helt spesielt utseende, og den fins egentlig bare i Norge – ...
... Andre steder var driften mer profesjonell. Magisk monzonitt Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd i Nordland er ... en stolt steinindustrihistorie. Der finnes en magisk, mørk monzonitt som er brukt i utallige gravmonumenter, murer og bygninger i inn- og ...
... har høyest radonfare, etterfulgt av granitt/ryolitt og monzonitt/latitt. Ligger det andre bergarter/masser over bergarter med ...
... rullestensbelte med bredde 30-40 m. Rullestensblokkene er av monzonitt og gabbro (lofoteneruptiver). Størrelse fra noen dm opp til 1,5 m. ...
... Nasjonal natursteinsdatabase 2006.092 Kvarts-monzonitt med blå opaliserende kvarts i Hadsel: Denne er lovende og må ... Schiller-effekt og er en meget vakker stein som naturstein. Monzonitt i Mortsund-området i Vestvågøy: Denne bergarten er meget homogen ...
... som viste en positiv interesse. De undersøkte bl.a. er monzonitt og gabbro. Videre innholder den amfibol, pyroksen, biotitt, granat og ...
... . Markedsundersøkelser og interessent for uttak av mørk monzonitt . Kartlegging av ressurser av svart diabas og gabbro nord og sør for ...
Norges Geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt fire mulige nye uttakssteder for byggeråstoff i Tønsberg kommune. Områdene er utvalgt av Buskerud, Telemark, Vestfold fylkeskommuner, v/Regiongeologen og arealplanavdelingen i Tønsberg kommune som en del av RPBA-avtalen i Vestfold. Undersøkelsene viser at det er en del en variasjon mellom syenitter og monzonitter i kommunen. Rombeporfyr, som også opptrer i Tønsberg og har ofte meget høy kvalitet, ble ikke observert i de fire utpekte områdene.
Nye kart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i Oslo-regionen. Mellom 250 og 300 nordmenn pådrar seg lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering av for høye radonkonsentrasjoner i inneluft.
... av isen til en spiss nunatakk, består av smeltebergarten monzonitt. I nedre kant tre snøskutere på vei til fjellet. Gode ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.