13 resultater
... er ikke vurdert da ingen aldersbestemmelser er utført. Miljøgeologi i Ørstafjorden. Del II. Sedimentgeokjemi. ...
... med adresser. Det 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeologi 1997 ...
... Guide til Midtnordenekskursjonen 1994 Kvartærgeologi og miljøgeologi i Midt-Norge ...
... ble for stor del gjort i de to indre av disse bassengene. Miljøgeologi i Ørstafjorden. Del I. Sedimenttyper, mektighet og fordeling. ...
... Universitetet i Oslo er vertskap og hydrogeologi og miljøgeologi har fått en egen sesjon Det 34. Nordiske geologiske ...
Miljøgeofag (miljøgeologi) Hvordan kan vi beskytte grunnvannet mot forurensing? ... Fagperson Geokjemi (Koordinator miljøgeologi) Helge Hellevang , førsteamanuensis ...   Hydrogeologi inngår i studieprogrammet «Miljøgeologi» ved Universitetet i Oslo. Grunnvannsrettede studier hos oss ...
... og erfaringer som British Geological Survey (BGS) har innen miljøgeologi, land - sjø kart og pukkundersøkelser. BGS-rapportene innen miljøgeologi satser på meget enkle kart, fortrinnsvis med bare et tema, og ...
... i utgangspunktet for alle innlegg knyttet til emner innen miljøgeologi, hydrogeologi og grunnvarme. Innlegg vil bli presentert enten som ...
... geologiske ressurser på land, petroleumsgeologi, miljøgeologi, berggrunnsgeologi og endogene prosesser, geofysikk og ...
... skred Grunnvannsutfordringer ved underjordsanlegg Miljøgeologi, grunnvannskjemi, forurenset grunn, gruveavrenning ...
... knyttet til: Naturstein og bygningsstein Miljøgeologi Maringeologi Kvartærgeologi Gruve- og ...
... 6) Geokjemi, 7) Malm- provinser, 8) Industrimineraler og 9) Miljøgeologi. Totale kostnader er beregnet til ca. NOK 53.000.000 (1988 ...
... drikkevannshygiene, planverk) og miljørisiko (vannmiljø, miljøgeologi/forurenset grunn). Ekstern veileder for masterstudenter ved NTNU, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.