7 resultater
... i dette området. Det er også indikasjoner på stabil marin leire. Dette er mest market i vest på profilene 3, 6 og 7, men indikeres ...
... karbonater, ankeritt og jernoksyder. Et lite prosjekt med prøvetaking av området er gjennomført. Det er samlet bergartsprøver, ...
... fra 15 til 25 m langs profilene. Dette viser at det ikke er marin leire ned til disse dyp, men det kan stedvis være avsetninger med ...
... kommune. Undersøkelsene omfattet geologisk kartlegging og prøvetaking fra utsprengt materiale i profiler. Kvartsittenheten er av ...
... enn 0,01 mg/kg klassifiseres som rene masser. Oppfølgende prøvetaking på ytterveggene i høyblokka, betonggulvet i øvre etasjene i ...
... Det bør etableres et overvåkingssystem ved regelmessig prøvetaking av sandfangskummene i området for å følge utviklingen. Det er ...
... To av fjordområdene som er undersøkt ved hjelp av video og prøvetaking er Andfjorden og Stjernsundet/Sørøysundet. Denne rapporten ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.