3 resultater
... men kan tenkes nyttet til jordbruksformål. Prøvetaking og kartlegging av kalkstein og dolomitt i Finnmark. ...
... og prøvetatt for om mulig å påvise større mengder. Prøvetaking og kartlegging av dolomitt og kalkstein i Troms. ...
... vil avgjøre om den er verdt videre undersøkelse. Prøvetaking og kartlegging av dolomitt på Nakken, Reinøy og Karlsøy, Troms ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.