7 resultater
... til at den kan la seg utnytte økonomisk. Kartlegging og prøvetaking av kvarts på Magerøy i Finnmark. ...
... ble det i august 1976 utført kart- legging og prøvetaking av dolomittdrag på vestsiden av Lyngenfjorden. Berg- artene i det ... Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kartlegging og prøvetaking av dolomitt i Lyngenfjorden, Troms fylke. ...
... av disse funn. Det er gjort geologiske detaljkartlegging, prøvetaking og radiometriske målinger over granittkontakten SØ for ... uinteressante. Videre arbeid med geologisk kartlegging, prøvetaking, IP-målinger, radon- målinger og jordgeokjemi foreslås gjort i ...
... en oversikt over de kjente forekomster, resultater av prøvetaking og analyser, og for enkelte av forekomstene en estimering av ...
... kartlagt. - Det ble lagt vekt på avgrensing og prøvetaking av de forekomende løsmassetyper. Feltarbeidet er supplert med ...
... For høyt humusinnhold kan opptre innen en del områder. Prøvetaking i dypet innover i avsetningen vil være ønskelig før et ...
... 0800-3416 1335/04 Ved hjelp av lett-seismikk og spredt prøvetaking ble en del utvalgte lokaliteter i Bodø kommune undersøkt med ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.