2 resultater
Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. I denne utgaven har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere. En ekspertgruppe har vurdert hvordan det står til med 85 ulike typer av landformer.
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl
Fant ingen ansatte som matchet søket.