7 resultater
... interesse når det gjelder gull. Berggrunns- og malmgeologi med særlig vekt på muligheter for gull, sydlige deler av ...
... 0800-3416 1009 A Rapporten, som er et diplomarbeid i malmgeologi ved NTH, beskriver forsøk på å finne geologiske årsaker til ...
... 1233 A Dette er det store eksamensarbeide i faget malmgeologi ved Geologisk avdeling NTH, utført under veiledning av geofysiker ...
Korneliussen, Are Nilsson, Lars-Petter 0800-3416 Malmgeologi, Rombaken - Skjomen 2008.045 Paleoproterozoiske (1.8-1.9 ...
- Det viktigste en leder gjør, er å plukke de rette medarbeiderne. Vi snakker om investeringer på 10-20 millioner kroner for hver ny ansettelse. Jeg synes NGU har lyktes svært godt med å bygge ut humankapitalen, sier Arne Bjørlykke.
NIASSA, Mosambik: Norske geologer arbeider seg gjennom et tre år langt prosjekt med kartlegging av berggrunnen i Mosambik.
... Bruvannsfeltet. Rapporten beskriver forekomstens geologi, malmgeologi og strukturgeologi og gir bl.a. en tolkning av 12 N-S profiler, 12 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.