6 resultater
... for eit område innafor eit 9 km x 9 km rutenett har LITO-bilen samla inn prøver frå heile landet. Resultata skal settast saman ... og Finland. Når vi kombinerer prøvane vi har tatt i LITO-prosjektet med andre data, kan vi sjå generelle trekk i berggrunnen. Det ...
... En spesiell del av borkjernelageret er viet NGUs pågående LITO-prosjekt, som inneholder borkjerner på 3 og 4 meters lengde. LITO-prosjektet ble startet i 1999 og har som mål å kartlegge den geokjemiske ...
... er det i tillegg utført 96 grunne boringer med NGUs LITO-rigg. Alle undersøkelsene er utført i nært samarbeid med Regiongeologen ...
... analyse av litologiske og geokjemiske samvariasjoner. De lito-geokjemiske modellene faller sammen med følgende tre anomalityper: Pb-Ni ... til keratofyr. De generaliserte modellene og de tilsvarende lito-geokjemiske modellene klassifiserer grovt sett cellene likt med hensyn til ...
... laget smørepreparater av alle representative og spesielle lito- logier, og kornfordeling av underprøver ble bestemt ved hjelp av ...
... samlet inn i over 20 år kan analysere berggrunnen vår LITO-prosjektet har siden 1999 samlet inn prøver for å analysere ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.