6 resultater
... Grunnboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsmasse. Ad. vannforsyning til oppsitterne ved Nea i området ved Hegseth. ...
... er det funnet: Hollaelva (mulig i fjell), Svanem-Å (mulig i løsmasse, god i fjell), Hofset (mulig i fjell). Grunnvann i Hemne kommune. ...
... omhandler resultatene fra grunnvannsundersøkelser på åtte løsmasse-lokaliteter, langs hovedvassdragene i kommunen. Undersøkelsene viser ...
... Hensikten med målingene var først og fremst å kartlegge løsmasse- mektigheten i forbindelse med opparbeiding av dypere seilingsløp. ...
... for Hemne kommune. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra løsmasse boringer i 3 ulike avsetninger: Storoddan, Eide og Vinjeøra. Totalt ...
... ble det påvist gode muligheter for grunnvannsuttak fra to løsmasse- avsetninger. Under langtids prøvepumping av en brønn ved Rotåa ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.