6 resultater
... er det funnet: Hollaelva (mulig i fjell), Svanem-Å (mulig i løsmasse, god i fjell), Hofset (mulig i fjell). Grunnvann i Hemne kommune. ...
... med samlet lengde av 5700 m. Det største beregnede dyp av løsmasse var ca. 80 meter. Seismisk undersøkelse Børselv og Brenna, ...
... av tørr grus opp til 40 m og maksimal mektighet av løsmasse på ca. 70 m. Seismiske grunnundersøkelser Skaland. ...
... målt 3 profiler med samlet lengde av 950 m. Den maksimale løsmasse- mektighet ble beregnet til ca. 20 m., men bare en mindre del av ...
... ut fra Jutulhogget i sin tid. Det ble beregnet tildels store løsmasse- mektigheter - flere steder over 100 m. Målingene ga ikke klare svar ...
... (løsmasser), Ulltang (fjell) og Husetuft (fjell og løsmasse). Grunnvann i Førde kommune. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.