3 resultater
... og bygningsstein Miljøgeologi Maringeologi Kvartærgeologi Gruve- og bergverkshistorie Generell geologisk ...
... i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars Olsen fra Laget for kvartærgeologi. Olsen forteller videre at gullklumper i elver kan være ...
... Utbygging i kystsonen Louise Hansen - Kvartærgeologi i strandsonen Ingrid Havnen - Behov for kartlegging i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.