3 resultater
... i hovedsak basert på utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen «Landsoversikt over verneverdige naturtyper og ...
... Chand, S. Lepland, A. 0800-3416 Tolkning av kvartærgeologi på norsk sokkel 2018.014 Rapporten gir en kortfattet ...
... midler til grunnleggende kartlegging innen berggrunns- og kvartærgeologi, og vi har ikke fått på plass et nytt kystfartøy til ... som er blitt gjort innenfor klassisk berggrunnsgeologi, kvartærgeologi, geofysikk og geokjemi. Ingen pekefinger May ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.