15 resultater
... (SFF) «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima» blitt evaluert av Norges Forskningsråd og en ekstern komite. Svært ... til "CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima" i en ny evaluering av arbeidet. Skryt til arktisk forskningssenter ...
... breddegrader dekket av is, mens mellomistidene har hatt et klima liknende det vi har i dag. På stor skala har klimaendringene påvirket ... kunnskapsgrunnlaget for å forstå hvordan framtidas klima vil kunne utvikle seg. Pågående aktiviteter ved NGU forsker på klima- ...
... Forsker Shyam Chand ved NGU påpeker at et varmere klima kan smelte gasshydrater mange steder rundt omkring i verden. - ... (NGU), Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Tallinn University ... kan bidra til å forstå hva som skjer når et varmere klima påskynder smelting av dypfryst metan på havbunnen rundt omkring i ...
... mot nord, fjernt fra søreuropeiske matfat og temperert klima. Suksessen skyldes et unikt miljø av dyktige kokker, hardt arbeid, og en ...
... til atmosfæren og om flere utslipp har skjedd mens fortidas klima var i forandring., sier Knies. Havdybden i det aktuelle området er på ... Excellence "CAGE - Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima" ved UiT Norges arktiske universitet. De røde linjene markerer ...
... er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima ved Universitet i Tromsø , Statoil ASA, Lundin Petroleum og ENI Norge. ...
... på å starte ”Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima” (CAGE, www.cage.uit.no), som skal gå fram til 2023. Senteret ledes av ...
... undervisning og politikk. Tirsdagen var viet til klima og klimatilpasning, landbruk, naturforvaltning og arbeidet som er gjort ...
... i regi av Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE), eit senter for framifrå forsking lokalisert i Tromsø. ...
... (NGU) og Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT - Norges arktiske universitet, ledet studiet fra norsk ...
... å øke produksjon av sjømat i Norge. Det er viktig for klima og det er viktig for den globale mattilførselen og det er viktig for ... i kystsonen er et spleiselag hvor også samferdsels-, klima- og miljøsektoren bidrar. I tillegg er kommuner og fylkeskommuner i ...
... Esteves, PhD-stipendiat ved Senter for gasshydrat, miljø og klima (CAGE), UiT Monitoring the environment: the importance of pre-impact ...
... fra Cage - senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima - er dette en tidligere ubeskrevet prosess for dannelse av hydrater. ...
... Forskere fra NGU og Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, deltok sommeren ...
... om nordområdene er også viktig for å forstå hvordan klima og miljø i Polhavet har endret seg gjennom geologisk tid, og kan komme ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.