10 resultater
... Men selv om usikkerheten er stor, gir rapporten Klima i Norge 2100 fra 2015 et tydelig bilde av hovedtrekkene rundt hvordan ... er blitt varmere. For Norge viser beregningene at fremtidens klima vil gi mildere vær og mer kraftig og hyppig nedbør. Hva vil dette bety ...
... i Norge små. Mengden grunnvann vil være avhengig av klima og grunnforholdene. Klima bestemmer mengden tilgjengelig vann via nedbør og fordampning, mens ...
... erosjon . Plantearter må velges med hensyn til lokale klima- og fuktighetsforhold. Regnbed i Norge I USA, Australia, ... fortetting med mange tette flater, kombinert med et våtere klima, trengs det tiltak for å håndtere flomtoppene. Et regnbed kan visuelt ...
Jordas klima blir varmere og for Norge betyr dette blant annet mer regn og flere ...
... I tillegg er det avhengig av hvor man befinner seg fordi klima ikke er likt i hele landet. Typiske naturlige variasjoner i grunnvannstanden i ulike deler av Norge er avhengig av både klima og geografisk beliggenhet. Naturlige variasjoner i ...
... (NGU) og Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT - Norges arktiske universitet, ledet studiet fra norsk ...
... må sees i sammenheng med godkjent avløpsordning. Klima- og miljødepartementet (KLD) har overordnet ansvar for ...
... studieretninger, (Geologi og geografi og Geofysikk og klima). Følgende personer underviser og jobber med grunnvann på UiO: ...
... samfunnet står ovenfor, blant annet for å nå målene om klima og bærekraft. Som en gave fra Trondheim kommune ble dagen avsluttet med ...
... andre var for omlag 5000 år siden, forteller Hilger. Klima og permafrost Forskerne tror at endringer i klimaet også er årsak ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.