19 resultater
En gruppe forskere skal granske klimahistorien i Trondheims-regionen de siste 10.000 årene. Målet er å avsløre hvordan klimaendringene etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden.
Vi har et prosjekt om Brasil i geografien, og vi har funnet disse underlige tepui-fjellene. Det finnes lite fakta om dem på Internett. Hva er deres opprinnelse?
Geologiske studier viser at skred har vært normale hendelser under ulike klimaforhold de siste 10 000 år.
... havområdene kunne fortsatte videre mot et kaldere klima i nordøst. Mot slutten av istiden hadde isen over Skandinavia vokst i et kaldere klima. Nordvest-Russland kom i nedbørsskyggen. Det ble rett og slett for tørt ...
KLIMA OG SKRED: Lars Harald Blikra i det ustabile fjellpartiet Åkerneset i ... kaller geohazard og et forventet mildere, våtere og villere klima. Det sier skredforsker og prosjektleder Lars Harald Blikra ved Norges ...
... i overflatesedimentene er generelt lave, og havner i Klima- og forurensingsdirektoratets (Klifs) klasse I for fjord- og ...
... i overflatesedimentene er generelt lave, og havner i Klima-og forurensingsdirektoratets (Klifs) klasse I for fjord- og ...
... (NGU) i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF). Resultatene fra undersøkelsene i ...
... som ble analysert for arsen, tungmetaller, PAH og PCB, jf. Klima og forurensningsdirektoratets veileder for undersøkelse av ...
... fall kan ta 2000 menneskeliv i Norge de neste 100 årene. Klima-prognosene varsler samtidig mer ekstremvær. I et intervju med ... tallene er anslag basert på historiske hendelser. Et endret klima med mer ekstremvær kan gi enda flere skred, sier Blikra. ...
... NGU har i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) studert innholdet av polyklorerte ...
... bygget opp fem-seks kilometer høye fjell! Mer arktisk klima Naturens egne brutale krefter har krystet og kvestet Norge gjennom ...
... forteller Beylich. - Vi vil finne ut hvordan vær og klima kontrollerer prosessene i dalene, og hvordan dette forandrer seg over ...
... kan de blant annet bidra til å rekonstruere klima og miljø i tidligere tider. Kunnskapen kan også ha betydning for ...
... bredt anlagt forskningsprosjekt om sammenhengen mellom vær, klima og skred: - Hovedmålet med GeoExtreme er å si noe om hvordan ...
... grad dannet ved kjemisk forvitring av bergarter i et tropisk klima for mer enn 140 millioner år siden, ennå mens dinosaurene rådet ...
... representanter fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Fiskeridirektoratet og ...
... i fjellet, men smelting av permafrost på grunn av varmere klima har ført til stabilitetsproblemer i flere andre land, understreker ...
... kan benytte som rådgiver i utvikling av en framtidsrettet klima- og energipolitikk. Les også: NGUs årsrapport for 2001 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.