6 resultater
... Kart i full målestokk (1:50 000) kan bestilles fra NGU. Kartframstilling av helikoptermåledata fra Røyrvik, Nord-Trøndelag ...
... salpetersyre, kongevann el.l) Kvalitetskontroll og kartframstilling - Ekstra prøver fra felt og laboratorium gir grunnlag ... prøvepreparering og analyse, kvalitetskontroll og kartframstilling, tilgjengelige ressurser. Geokjemisk kartlegging ...
... krysser landegrensene Harmonisering av kartlegging Kartframstilling Datautveksling med fokus på kvalitet og kvantitet av ...
... Spania, samt forfatterens foredrag om NGUs kartframstilling. To bilag som er nevnt i teksten finnes bare i ett eksemplar ...
... til dataene som er benyttet under tolking og kartframstilling. Eksempel på kart over Bunnsedimenter ...
... analyse ble utført for BoxCox-transformerte analysedata Kartframstilling av "factor-scores" viser hvilke kjemiske element som opptrer ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.